Møtereferater - Side 5

Tid: 11. apr. 2016

Kostituerende styremøte i Tekna-UiO 11. april 2016

Tid og sted: 9. mars 2016, Universitetet i Oslo

Årsmøte i Tekna-UiO etatsforening 9. mars 2016

Tid og sted: 12. jan. 2016 09:0011:00, Kjemisk institutt

Tilstede:

Finn Knut Hansen, Stein Michael Storleer, Haneef Awan, Terje Grønås, Dag Endresen (referent).

Tid og sted: 10. feb. 2015 14:0016:00, Kjemisk institutt

Tilstede:

Finn Knut Hansen, Terje Grønås, Elisabeth Høidal Ytterdal, Dag Endresen, Heidi Tømmerdal, Haneef Awan

Meldt forfall:

Stein Michael Storleer

Tid og sted: 20. nov. 2012 14:3016:00, Kjemisk institutt

Referat møte Tekna lokalt, UiO, 20.11.2012