Kun kollektive virkemidler i lokale lønnsforhandlinger 2020

Årets forhandlinger gjennomføres uten innsending av individuelle krav

Covid-19

Hovedoppgjøret i 2020 ble utsatt fra våren til høsten på grunn av COVID-19. 

De lokale partene ved UiO er nå enige om at gjennomføring av årets forhandlinger uten innsending av individuelle krav er det som best ivaretar lønnsutvikling i tråd med tariffavtalen og lokal lønnspolitikk. Bakgrunnen for dette er at potten til forhandling i år er liten og at forhandlingsfristen er svært kort. Partene går nå inn i forhandlinger om fordeling av potten lokalt ved bruk av kollektive virkemidler.

Vi kommer tilbake med resultatet når det er klart. Virkningstidspunktet for de lokale lønnsforhandlingene er 1. oktober 2020. De lokale lønnsforhandlingene vil være ferdigstilt innen 30. november 2020.


Salary negotiations at UiO 2020

The national annual wage settlement 2020 states that local collective salary negotiations will be held in accordance with the basic collective agreement between the State and Akademikerne.

At UiO, the parties have agreed that we will negotiate without asking you to submit individual claims this year. This is because funds are limited and the negotiation deadline is very short. The parties enter negotiations on the distribution of funds through collective means, aiming to ensure a salary development in accordance with the basic collective agreement and the local salary policy.

Salary adjustments will be effective as of October 1st, 2020. Negotiations will be completed by November 30th, 2020.

Publisert 30. okt. 2020 11:41 - Sist endret 30. okt. 2020 18:21