English version of this page

Informasjonsmøte om lønnsforhandlingene ved UiO høsten 2018

Informasjonsmøte for medlemmer av Akademikerne-UiO om årets lokale lønnsforhandlinger ved UiO, fredag 17. august 2018 klokken 9 til 11.

Det er på tide å legge krav til høstens lokale forhandlinger (HTA 2.5.1) ved UiO.

1. mai 2018 er starten på en ny toårig tariffperiode. For deg som medlem av en Akademiker-forening er dette det viktigste:

  • Det er fremdeles to tariffavtaler i staten: én for Akademikerne og en for YS/UNIO/LO.
  • Rammen for oppgjøret er 2,8 % for begge avtalene.
  • For Akademikerne skal hele rammen forhandles lokalt. Det er ikke noen generelle sentralt fastsatte tillegg: alle pengene kommer til UiO.
  • I forhandlingene er alle virkemidlene tilgjengelige: det kan fremmes krav om både lokale generelle tillegg (som omfatter alle Akademiker-medlemmer på UiO), gruppekrav og individuelle krav.
  • Lokale lønnsforhandlinger skal være ferdige innen 31. oktober 2018.

Akademikerne ved UiO jobber for lønnsutvikling for alle sine medlemmer, og vi oppfordrer alle medlemmer til å være med å ta ansvaret for egen lønnsutvikling gjennom å legge gode lønnskrav.

Skjemaer for lønnskrav er åpne frem til innleveringsfristen søndag 19. august 2018, klokken 23.59. Frem til dette kan du redigere i ditt skjema.

 

Lønnsforhandlingene ved UiO har grunnlag i kriteriene i UiOs lokale lønnspolitikk, samt i UiOs stillingsstruktur (gjelder særlig for opprykk i teknisk/administrative stillinger).

Vi oppfordrer deg til å be om en lønnssamtale med din nærmeste leder i forkant av innsending av lønnskrav.

Dersom du har spørsmål angående lønn og lønnskrav, ta kontakt med tillitsvalgte for din forening (Tekna-UiO), eller med Akademikerne ved UiO v/ hovedtillitsvalgt Tina Næss.

Det vil bli holdt medlemsmøte fredag 17. august klokken 9 – 11 (påmelding her) i regi av Akademikerne-UiO med informasjon om innsending av lønnskrav i forkant av innleveringsfristen.


Det blir også et medlemsmøte onsdag 8. august klokken 12:30 til 14:30 som holdes på engelsk. (This information meeting will also be held in English on Wednesday August 8th at 12:30 to 14:30).

Arrangør

Akademikerne-UiO
Emneord: Lønnsforhandlinger, salary-negotiations
Publisert 25. juni 2018 09:53 - Sist endret 16. aug. 2018 14:44