Studentrådet

Studentrådet er et møte mellom SVSU og studentrådsrepresentantene til hvert program- og fagutvalg på SV. Studentrådet møtes minst to ganger per semester hvor de blant annet konstituerer SVSUs leder, nestleder og øvrige utvalgsmedlemmer.  

Program- og fagutvalgene har to -2- representanter hver med stemmerett. Hele program- og fagutvalget er invitert på møtet og har tale- og forslagsrett. De er pliktige til å stille med én -1- representant på hvert møte. Medlemmene i SVSU har ikke stemmerett i Studentrådet.

Første studentrådsmøte for studieåret 2018/2019 avholdes 4. september klokka 16:30 i auditorium 6 i Eilert Sundts hus.

Ett av møtene i Studentrådet tilstrebes å være sosial. Denne kvelden er ment å fremme samarbeid mellom SVSU og Studentrådet. 

Publisert 4. nov. 2013 18:32 - Sist endret 21. aug. 2018 16:35