SVSU studieår 2015-2016

Sist endret 21. okt. 2015 14:08 av adrianhh@uio.no

Studentutvalget består av én representant fra hvert fag- og programutvalg på fakultetet, én ekstern representant og én leder. Disse representantene blir valgt på allmøtet i slutten av hvert semester.

 

Kaja-Elisabeth de Ru - Leder og medlem Fakultetsstyret

Adrian Hasnaoui Haugen (ekstern) - Nestleder, representant Forum for studiespørsmål og medlem Fakultetsstyret

Trygve Monclair Bøe (sosiologi) - arrangementansvarlig

Brage Guttormsen (utviklingsstudier) - arrangementsansvarlig

Josefine Horn (kultur og kommunikasjon)  - arrangementsansvarlig og fakultetsstyrerepresentant

Jostein Sjaaeng (samfunnsøkonomi) - representant Studentparlamentet

Marte Stulen Aamodt (samfunnseografi) - sekretær

Sahana Sriskandarjah (psykologi) - representant Forum for studiespørsmål

Thea Jerjian (Peace and Conflict studies) - bokskapsansvarlig

Barzan Karim (statsvitenskap) - ordinært medlem

Kristine Berg Heggelund (offentlig administrasjon og ledelse) - økonomiansvarlig 

Zita Lundgren Schumann (europastudier) - ordinært medlem

Andrea Arntzen Bondi (Organisasjon, ledelse og arbeid) - ordinært medlem

Sindre Bæk (internasjonale studier) - representant i Lokalt arbeidsmiljø utvalg