Medlemmer 2013-2014

SVSU er sett saman femten valde representantar: Leiar av utvalet og éin representant for kvart fag- og programutval ved fakultetet. Representantane veljast på Allmøtet.

 

SVSU sine medlemmer for studieåret 2013-2014 er:

Tale Krogsæter Aarre - leder, medlem Fakultetsstyret, medlem Tilsettingsutvalget, medlem Studentutvalgsleder forum (SULF)

Ole-Martin Stormoen (Peace and conflict studies (PECOS)) - Nestleder, medlem Fakultetsstyret.

Kaja Elisabeth Dypvik (Offentlig administrasjon og ledelse) - Økonomiansvarlig, representant Forum for Studiespørsmål

Jonathan Brandrud (Samfunnsøkonomi) - Representant Forum for Studiespørsmål, SVFF-kontakt

Veronica Cicoli (Kultur og kommunikasjon)

Hans Christian Paulsen (Statsvitenskap) - Arrangements - og internasjonalt ansvarlig

Joakim Lossius (Samfunnsgeografi)

Ingvild Finsrud (Psykologisk institutt) - Studentparlaments-representant

Josefin Zachariassen (Organisasjon, ledelse og arbeid (OLA))

Kaja Elisabeth de Ru (Europastudier) - Lokalt arbeidsmiljøutvalg- representant (LAMU)

Henrik Mandelid (Internasjonale studier) - Arbeidslivsansvarlig

Susanna Kaupang (Sosialantropologi) - Bokskapansvarlig

Adrian Hasnaoui Haugen (Utviklingsstudier) - Sekretær

Publisert 4. nov. 2013 17:46 - Sist endret 13. mars 2014 12:00