Medlemmer 2012-2013

Ådne Hindenes(Europastudier) - Leder, Fakultetsstyret, SULF og Forum for Studiespørsmål

Tale Krogsæter Aarre (Statsvitenskap) - Nestleder, fakultetsstyret og tilsettingsutvalget

Sigrid Seim (Offentlig administrasjon og ledelse) - Økonomiansvarlig og vara til Studentparlamentet

Morten Grinna Normann (Samfunnsøkonomi) - PR- og kommunikasjonsansvarlig og Studentparlamentsrepresentant

Siri K. Olsson - Boksskapsansvarlig, 1. sekretær og vara til fakultetsstyret

Silja Katrina Krøvel (OLA) - Forum for studiespørsmål

Kjølv Egeland (PECOS) - LAMU, Brukerutvalget for oppussing av ESH og Jubilemskomiteen

Jon-Petter Gregersen (Europastudier)- Arrangements- og internasjonalt ansvarlig og Arbeidslivsansvarlig

Konstantinos Skenteris (Internasjonale studier)- Vara til fakultetsstyret

Maria L. W. Kjellesvik (sosiologi)

Ivar F. Mjølmen (Psykologi)

Ingrid Paaske Gulbrandsen (Kultur og kommunikasjon)

Ragnhild Dahl Wikstrøm (Samfunnsgeografi)

Ola Robin Fjeldstad (Sosialantropologi)

Publisert 4. nov. 2013 17:48 - Sist endret 4. nov. 2013 19:27