Om

Studentrettet, studentdrevet undervisning innen det medisinske fagfeltet

SUM har som formål å tilby studentdrevet medisinstudentrettet undervisning ved Det Medisinske Fakultet på Universitet i Oslo, som et ekstra tilbud til den ordinære undervisningen. SUM har som hovedoppgave å bidra med å øke medlemmenes faglige kunnskap og ferdigheter.     

Vi er en forening for medisinstudenter, og har som mål å drive undervisning av studenter for studenter. Tanken er at arrangementene våre skal være en arena der det er lav terskel for å stille spørsmål, med en avslappet atmosfære og ufarlige omgivelser. Vi ønsker å hjelpe studenter til bedre studieteknikk og gi dem flere måter å tenke på. Dette er altså et supplement til fakultetets undervisning for de studentene som er interessert i det. Alt som undervises er kvalitetssikret og godkjent av fakultetet.