MikroQuiz

Velkommen til MikroQuiz – en interaktiv, leken og forhåpentligvis lærerik kveld med fokus på Medisinsk Mikrobiologi.

Første del av kvelden blir blanding av repetisjon, kræsjkurs og puggetips . 
I andre del skal denne kunnskapen drilles, finpusses og tas i bruk, i en ufarlig og hyggelig atmosfære. 

Quizen vil inneholde både spm-svaralternativer, grampreparater, skåler, og caser.


Programmet ser slik ut:

Hva er bakterier og hva bør vi kunne om dem?
Møt mikrobene del 1
Kræsjkurs i antibiotika

Pause

Hva er virus og hva må vi kunne om dem?
Møt mikrobene del 2

Pause

Quiz!
Spørsmål–svar
Grampreparater
Dyrkede skåler
Caser
Premieutdeling


https://www.facebook.com/events/1729939310610943/

Handout (PDF)

Publisert 29. mai 2016 18:38 - Sist endret 22. feb. 2017 19:03