Metabolsk maraton

Et "crash-course" i metabolisme. Eksamensrelevant for modul 1 - interessant for alle.

Kveldens program:

- Introduksjon - Didrik Erichsen, 7. sem
- Oversikt over den anabole fasen - Gustav Lothe, 7. Sem
- Glykolysen - Joakim Truong, 5. Sem

10 min pause

- Fettsyresyntese - Henrik Svendsen, forskerlinja.

25 min pause. 

- Oversikt over den katabole fasen - Gustav Lothe 7. sem
- Glukoneogenese - Øyvind Bakke, 6. Sem

10 min pause

- TCA syklus - Didrik Erichsen, 7. Sem
- Problemstillinger - alle 

Arrangør

SUM
Emneord: modul 1, Metabolsk maraton
Publisert 2. nov. 2015 14:41 - Sist endret 2. nov. 2015 14:46