Metabolsk maraton

Et "crash-course" i metabolisme. Eksamensrelevant for 2. semester - interessant for alle.

Kveldens program:

- Introduksjon - Didrik Erichsen, 5 sem
- Oversikt over den anabole fasen - Gustav Lothe, 5. Sem
- Glykolysen - Joakim Truong, 3. Sem

10 min pause

- Fettsyresyntese - Henrik Svendsen, 4. Sem

25 min pause. Det blir pizza og kaffe. 

- Oversikt over den katabole fasen - Gustav Lothe 
- Glukoneogenese - Øyvind Bakke, 4. Sem

10 min pause

- TCA syklus - Didrik Erichsen, 5. Sem
- Problemstillinger - alle 

SLUTT

Arrangør

SUM
Emneord: maraton, metabolsk, Metabolsk maraton
Publisert 2. nov. 2015 14:41