Tur til Vestlandet

Stipendiatrådet ønsker å invitere til Vestlandstur 9.–12. mai 2013. Målet for turen er økt innsikt i norske røtter, naturopplevelse mens våren er i anmarsj og å styrke tilhørigheten til stipendiatfellesskapet i Oslo - med særlig henblikk på våre utenlandske stipendiatkolleger.

Stipendiatrådet ønsker å invitere til Vestlandstur 9.–12. mai 2013. Målet for turen er økt innsikt i norske røtter, naturopplevelse mens våren er i anmarsj og å styrke tilhørigheten til stipendiatfellesskapet i Oslo - med særlig henblikk på våre utenlandske stipendiatkolleger.

I tillegg til det sosiale vil det bli et sterkt faglig opplegg for turen, med flere rettshistoriske foredrag om fremveksten av norsk rett, grunntenkningen og prinsippene som lå til grunn for 1814-grunnloven og om skjæringspunktet mellom jus & politikk. Professorer og lærere fra Universitetet i Bergen og dommere fra Gulating lagmannsrett vil være
foredragsholdere. Alle foredragene blir på engelsk. 
 
Turen går først til Gulen kommune og Skjerjehamn, deretter videre til Bergen. Vi tar toget fra Oslo til Flåm torsdag 9. mai, båt videre til Gulen, der vikingtidens Gulating befant seg. I Skjerjehamn finner vi, i tillegg til den slående vakre naturen, kongestatuen av Kong Olav. Fredag den 10. mai reiser vi til Bergen. Her blir det blant annet teater, og fest på UiB lørdag kveld i regi av våre stipendiatkolleger fra Bergen.
 
Flere opplysninger om turen og programmet kommer utover våren. Vi vil søke penger for å finansiere hoveddelen av turen, men alle må påregne å måtte betale noe selv.
 
Både med tanke på den videre planlegging og organisering av turen, og med tanke på at vi skal søke om støtte, er vi avhengige av å vite hvor mange som kan være interesserte i å delta. Meld din interesse ved å svare via lenken under.
 
 
 

Tour to Vestlandet

The PhD Committee would like to invite you on a tour to Vestlandet (on the west coast of Norway) from 9-12 May 2013. The main aim of the trip is to explore the roots of the Norwegian legal system, however it also gives us an opportunity to visit a beautiful part of the country in the spring, as well as giving us the chance to get to know one another a little better.
 
There is a strong academic element to the trip.  We are planning to visit the Gulatinget, which is the site where one of the oldest and largest parliamentary assemblies were held in Norway (from about 900-1300 AD).
 
In addition, we are arranging some lectures from members of the Law Faculty in Bergen  and Judges from the Gulating Lagmannsrett on topics such as the development of Norwegian law and the background and development of the 1814 Grunnloven (Constitution). All the lectures will be in English.
 
The current plan is to take the train from Oslo to Flåm on the Thursday, and from there take the boat to Gulen.  We will spend one night in Skjerjehamn, which is a beautiful place, where we can visit a statue of King Olav.  On the Friday we sail to Bergen on the Hurtigbåt.  We hope to arrange a trip to the theatre that evening, while on the Saturday we shall have some lectures followed by a party at the Law Faculty which is being arranged by our Bergen colleagues.
 
We’ll provide more information in the spring.
 
At the moment we are applying for funding for the majority of the tour, however we will have to finance some things ourselves.
 
In order to arrange funding we need to have an idea of how many people might be interested.
 
Publisert 31. jan. 2013 11:32 - Sist endret 31. jan. 2013 11:32