Stipend til Nordisk Juristmøte i Oslo 2014

Det norske lokalstyret for De nordiske juristmøter lyser med dette ut stipender til deltakelse på det 40. nordiske juristmøte i Oslo 20.-22 august 2014. Det faglige programmet tar til torsdag 21. august. Invitasjon med program for møtet finnes på juristmøtets hjemmeside www.nordiskjurist.org.

Stipend kan søkes av norske deltakere som er født i 1979 eller senere. Det vil dekke deltakeravgiften på møtet (2500 kr) og bankettavgift (500 kr). I tillegg vil det dekke rimelige reise- og oppholdsutgifter for deltakere fra utenfor Osloregionen.

Søknader må være innkommet senest 16. april 2014.

Disse kostnadene dekkes etterskuddsvis i henhold til innlevert dokumentasjon for pådratte kostander, innenfor følgende tak:

Overnatting: Inntil tre netter, samlet NOK 3.000

Reisekostnader: Inntil NOK 1.000 fra Sør-Norge (utenfor Oslo-regionen), inntil NOK 1.500 fra Nord-Norge

Søknad om stipend kan sendes til sekretæren for det norske lokalstyret for De nordiske juristmøter Herman Bruserud (herman.bruserud@jus.uio.no) eller per post Herman Bruserud, Institutt for privatrett, Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Søknaden skal oppgi navn, fødselsår, arbeidsgiver, kontaktinformasjon og bankkontonummer.

Avgjørelse om tildeling vil bli meddelt i slutten av april, før påmeldingsfristen til Det nordiske juristmøtet løper ut 9. mai 2014. Ved avgjørelsen vil det – innenfor de tilgjengelige økonomiske rammene – blant annet bli lagt vekt på å sikre geografisk og kjønnsmessig balanse.

Utbetaling vil skje ved fritak for deltaker- og bankettavgift ved påmelding. Dekning av utgifter til hotell og reise skjer til bankkonto mot innsending av dokumentasjon for utgiftene til sekretæren.

Publisert 2. apr. 2014 21:21