Nytt stipendiatråd for 2014

Et nytt stipendiatråd ble konstituert denne uken. Det nye stipendiatrådet takker våre forgjengere for innsatsen i 2013, og ser frem til å bære stafettpinnen videre.

Les videre for informasjon om rådets sammensetning i 2014, våre nye engelskspråklige nettsider, og vårt første tiltak; en oversikt over finansieringskilder for doktorgradsstipendiater.

Sammensetning

Stipendiatrådet er for 2014 sammensatt slik:

Engelskspråklige nettsider

Vi har nå laget fullstendige, engelskspråklige nettsider for stipendiatrådet. Disse er tilgjengelig på addressen http://foreninger.uio.no/stipendiatradet/english/.

Ved å tilby informasjon på engelsk på disse sidene håper vi å gjøre informasjonen om vårt arbeid og våre arrangementer lettere tilgjengelig. Fra nå av vil vi gjøre vårt beste for å holde de engelske nettsidene ajour med de norske. Eldre nyheter osv. vil imidlertid ikke bli oversatt.

Nyhet: Oversikt over finansieringskilder

Det nye stipendiatrådets første tiltak er allerede nå synlig på nettsidene; en oversikt over finansieringskilder. Her er tanken å lage en oversiktig portal til alle de ulike legater, stipender, og andre finansieringskilder som er tilgjengelige for stipendiater. Både interne ordninger, slik som internasjonaliseringsmidlene, og eksterne finansieringskilder skal bli å finne der.

Foreløpig er det bare lagt inn et par elementer i denne listen. For å utfylle den er vi nemlig avhengig av at stipendiatene melder inn det de kommer over av finansieringskilder til stip-rad@jus.uio.no. Vi ønsker også å få inn erfaringer som dere har hatt med å søke midler fra de ulike kildene. På den måten vil man kunne hjelpe de som kommer etter å navigere gjennom denne finansieringsjungelen.

Om stipendiatrådet

Stipendiatrådet skal fungere som møtepunkt for stipendiatene ved fakultetet, og vi representerer stipendiatenes interesser i fakultetets organer. For at vi skal kunne gjøre dette på best mulig måte ber vi om at dere tar kontakt med oss om saker dere ønsker vi skal viderebringe. Vi skal fortløpende orientere dere om møter og saker som angår stipendiatene.

Publisert 9. feb. 2014 16:29 - Sist endret 1. okt. 2014 15:33