Nytt stipendiatråd for 2013

Kjære stipendiatkolleger, nye medlemmer har nå overtatt stafettpinnen som representanter i Stipendiatrådet. Vi takker samtidig våre forgjengere for deres innsats i 2012.

Foto: Richard Rutter (Creative commons)

Den nye sammensetningen av Stipendiatrådet er slik:

 • Leder og PFF: Markus Jerkø, Institutt for privatrett
  Epost: markus.jerko@jus.uio.no
   
 • Fakultetsstyret og representant for internasjonale stipendiater: Joanna Nicholson, Senter for menneskerettigheter
  Epost: joanna.nicholson@nchr.uio.no
   
 • Budsjett og nettside: Rune Ellefsen, Institutt for kriminologi og rettssosiologi
  E-post: rune.ellefsen@jus.uio.no
   
 • Sosiale aktiviteter og søknad om finansiering: Irina Tøien, Institutt for privatrett
  Epost: i.e.toien@jus.uio.no
   
 • Sekretær og Likestilllingsutvalg: Azin Tadjdini, Institutt for offentlig rett
  Epost: azin.tadjdini@jus.uio.no

Stipendiatrådet skal fungere som møtepunkt for stipendiatene ved fakultetet, og vi representerer stipendiatenes interesser i fakultetets organer. For at vi skal kunne gjøre dette på best mulig måte ber vi om at dere tar kontakt med oss om saker dere ønsker vi skal viderebringe. Vi skal fortløpende orientere dere om møter og saker som angår stipendiatene.Dear PhD-colleagues,

We thank the previous members of the Council for PhD fellows and are glad to introduce the new representatives of the Council:

 • Leader and PFF: Markus Jerkø, Department of Private Law
  Email: markus.jerko@jus.uio.no
   
 • Fakultetsstyret and representative for international PhD Fellows: Joanna Nicholson, Center for Human Rights
  Email: joanna.nicholson@nchr.uio.no

  Budget and website: Rune Ellefsen, Department of Criminology and Sociology of Law
 • Email: rune.ellefsen@jus.uio.no

  Social activities and financing: Irina Tøien, Department of Private Law
 • Email: i.e.toien@jus.uio.no
   
 • Secretary and Likestillingsutvalg: Azin Tadjdini, Department of Public and International Law
  Email: azin.tadjdini@jus.uio.no

The Council for PhD fellows is the meeting point for the PhD fellows at the Law Faculty, and we represent the interests of the PhD fellows in the various bodies of the faculty. In order to perform this task in the best possible way we ask that you contact us with issues you want us to bring up. We will send you information about meetings and issues that concern the PhD fellows.

Publisert 29. jan. 2013 22:40 - Sist endret 9. feb. 2014 11:07