Nyhetsbrev fra Stipendiatrådet - September 2014

Høstsemesteret er godt i gang, og Stipendiatrådet er klare med et nytt og innholdsrikt nyhetsbrev. Her finner dere mer informasjon om ordningen med undervisning og forlenget tilsetting for stipendiater i 3-årige stillinger, en påminnelse om det kommende allmøtet, og dessuten introduserer vi et nytt medlem av Stipendiatrådet.

Stipendiatallmøte med valg og tapas
Stipendiatrådet har gleden av å invitere til allmøte onsdag 29. oktober kl. 18:00 i Kjerka (Domus Media). Det blir, som sist, servert middag (tapas) og vin/øl/mineralvann.

Vi starter allmøtet med en kort presentasjon av Stipendiatrådet og en orientering om aktuelle saker dette semesteret. Videre vil vi åpne opp for debatt om saker som opptar stipendiatene ved fakultetet om dagen. Dere må gjerne melde inn temaer på forhånd, eller komme med dem på allmøtet. Vi ønsker blant annet å ta opp undervisningsdelen av PhD-programmet (A-seminarene), og spørsmålet om hvor vidt PostDocer bør inviteres på fremtidige allmøter og/eller i stipendiatrådets arbeid. Vi satser på at debatten blir like livlig og fruktbar som sist!

Det vil også bli avholdt valg av representanter i stipendiatrådet under allmøtet. Alle som kunne tenke seg å stille er valgbare - man trenger ikke registrere seg på forhånd. Hvis du har spørsmål i den forbindelse, eller hvis du allerede vurderer å stille, ta gjerne kontakt med oss på stip-rad@jus.uio.no.

Vennligst meld dere på allmøtet via nettskjema snarest, slik at vi kan kjøpe inn rikelig med mat og drikke.

Nytt medlem av Stipendiatrådet: Daniel Arnesson
Daniel Arnesson, som ble ansatt som stipendiat for bare noen uker siden, har blitt med i Stipendiatrådet. Han vil ta over oppgavene til Caroline Bang Stordrange, som er i permisjon.

Undervisning og forlenget tilsetting for stipendiater i 3-årige stillinger
På forrige allmøte tok flere stipendiater på 3-årige stillinger opp som et problem at de ikke hadde noen muligheter for å skaffe seg undervisningserfaring i løpet av doktorgradsarbeidet. Vi i stipendiatrådet har jobbet med denne saken i de fora der vi er representert, og forrige uke godkjente dekanen en løsning som gjør det mulig for stipendiater i treårige stillinger å undervise og få forlenget sin arbeidskontrakt tilsvarende faktisk undervisningsmengde. Ordningen oppsummeres slik av fakultetet:

"Stipendiater med tre års ansettelse gis mulighet for forlenget tilsetting i inntil et år for utført undervisning. Undervisningen må utføres underveis i ansettelsesperioden, og forlenget tilsetting vil bli gitt en gang pr. semester etter at undervisningen er gjennomført.

Basert på alminnelig plikt for stipendiater ved Det juridiske fakultet, kan stipendiaten gjennomføre inntil 112 timer undervisning for å oppnå et års forlengelse. Forlengelsen kan også bli kortere avhengig av totalt antall timer."

For mer informasjon, se: http://www.jus.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/stipendiater/forlengelse-for-undervisning.html

Avslutningsvis...
... ønsker vi å minne dere på at vi gjerne vil høre deres meninger om sakene vi jobber med, og få tips om hvilke temaer vi bør sette på agendaen. Vi er åpne for tilbakemeldinger til enhver tid! Bare grip tak i en av oss eller send oss en e-post på stip-rad@jus.uio.no.

For mer informasjon om vårt arbeid, se våre møtereferater. De er tilgjengelige på våre nettsider: http://foreninger.uio.no/stipendiatradet/moetereferater/

Publisert 1. okt. 2014 15:27 - Sist endret 1. okt. 2014 15:32