Nyhetsbrev fra Stipendiatrådet - Juni 2014

Sommeren nærmer seg, men før ferien starter ønsker vi i Stipendiatrådet å dele noen nyheter med dere. Som forrige gang er enkelte av nyhetene i den norske delen av nyhetsbrevet også på engelsk, da de kun direkte angår de utenlandske stipendiatene.

Vi trenger fortsatt et nytt medlem i Stipendiatrådet:
Siden Caroline skal ut i mammapermisjon trenger Stipendiatrådet et nytt medlem. Det nye medlemmet vil ta over hennes oppgaver, som er å være kasserer og ansvarlig for sosiale aktiviteter. Internasjonale stipendiater oppfordres særlig til å bli med!

Hvis du er interessert i å bli medlem av Stipendiatrådet, ikke nøl med å kontakte oss på stip-rad@jus.uio.no.

Allmøte og sosial sammenkomst i november
En kombinert sosial sammenkomst og allmøte, tilsvarende det vi hadde i mai, er foreløpig planlagt i starten av november. På dette møtet skal stipendiatene også velge et nytt Stipendiatråd for 2015.

Arbeidsmiljøundersøkelse med fokus på kvinnelige stipendiater
En studie av arbeidsmiljøet for kvinnelige stipendiater bil bli gjennomført denne høsten. Studien følger opp to tidligere studier med samme tema.

Likestilling på arbeidsplassen er det sentrale temaet for denne omfattende, intervjubaserte studien, som vil bli gjennomført av en erfaren samfunnsfaglig forsker i høst. Både nåværende og tidligere kvinnelige stipendiater vil bli invitert til å delta.

Forskningsassistanse for kvinnelige PhD-stipendiater i sluttukene/månedene
Likestillings- og Mangfoldsutvalget (LiMU) har tidligere delt ut stipender til kvinnelige stipendiater i sluttfasen av avhandlingsarbeidet som har behov for forskningsassistanse. Denne ordningen har nå blitt inkorporert i budsjettene til de enkelte instituttene. Hvis du er interessert i å få slik assistanse, vennligst kontakt ditt vertsinstitutt.

Solutions for presently employed foreign PhD fellows without teaching opportunities
There has been discussion in the Programråd for Forskerutdanning (PFF) about teaching opportunities for PhD fellows that are on 3-year contracts. As of now those of you on 3-year contracts are not given any such opportunities as part of your employment. A proposal of how to improve this situation is currently under evaluation.

The draft proposal suggests that the supervisor of the PhD fellow would evaluate the fellow's qualifications. If found qualified by the supervisor, he should present a form to the study planners indicating courses that the fellow is deemed qualified to teach. It is then suggested (and we again underline that this is not agreed) that a PhD fellow in a 3 year contract that teaches will get his/her contract extended by one month for each 9,33 hours teaching (actual time in the classroom, not including preparations).

Evaluering av PhD-kurs
Vi har nå fått bekreftet at det ikke wil bli foretatt noen grundig evaluering av "A"-seminarene i år - i motsetning til hva vi antok i forrige nyhetsbrev. Imidlertid vil samtlige kurs bli evaluert i etterkant gjennom et spørreskjema (Questback).

Avslutningsvis...
... ønsker vi å minne dere på at vi gjerne vil høre deres meninger om sakene vi jobber med, og få tips om hvilke temaer vi bør sette på agendaen. Vi er åpne for tilbakemeldinger til enhver tid! Bare grip tak i en av oss eller send oss en e-post på stip-rad@jus.uio.no.

For mer informasjon om vårt arbeid, se våre møtereferater. De er tilgjengelige på våre nettsider.


Med vennlig hilsen
Stipendiatrådet ved Det juridiske fakultet

Publisert 6. aug. 2014 10:03 - Sist endret 6. aug. 2014 10:09