Engelskspråklige nettsider / English-language webpages

NO: Vi har nå opprettet helt nye engelskspråklige nettsider for Stipendiatrådet. Ved å tilby informasjon på engelsk på disse sidene håper vi å gjøre informasjonen om vårt arbeid og våre arrangementer lettere tilgjengelig. Fra nå av vil vi gjøre vårt beste for å holde de engelske nettsidene ajour med de norske. Eldre nyheter osv. vil ikke bli oversatt.

EN: The PhD Council has just launched their new English-language webpages. By providing information about or work in English as well as in Norwegian, we intend improve to access to information about our work and events. From now on out we will do our best to keep these web pages updated vis-a-vis their Norwegian counterparts. Older news articles etc. will not be translated.

Published Feb. 9, 2014 11:52 AM - Last modified Feb. 10, 2014 8:57 AM