Julenyhetsbrev fra Stipendiatrådet

Julen er kommet, men nå på tampen av året ønsker vi i Stipendiatrådet å gi dere litt informasjon om våre aktiviteter de siste ukene frem mot jul.

Julen er kommet, men nå på tampen av året ønsker vi i Stipendiatrådet å gi dere litt informasjon om våre aktiviteter de siste ukene frem mot jul.

En ny representant for midlertidige vitenskapelige ansatte har blitt valgt inn i fakultetsstyret
Valg av ny representant for midlertidige vitenskapelige ansatte i fakultetsstyret ble avhold like før jul. Valgresultatet ble som følger:
  • Representant: Daniel Arnesson (NIFS, merdlem av Stipendiatrådet)
  • 1. vara Matthew Saul (PluriCourts)
  • 2. vara: Anna Andersson (SMR)
Har du et dyrt forskningsprosdjekt?
Eller har du av andre grunner behov for mer enn de kr. 60 000,- i driftsmidler i løpet av PhD-prosjektet? Du er i så fall oppfordret til å søke ditt institutt eller senter om ekstra finansiering. Fakultetet oppfordrer nemlig alle institutter om å informere sine kandidater om at de kan søke om midler hvis de har behov.

Bakgrunnen for dette er at Stipendiatrådet i oktober foreslo for fakultetsstyret at stipendiater burde kunne søke om ekstra finansiering fra en felles "pott" hvis de hadde behov for mer enn de normale driftsmidlene på kr. 15 000,- per år. Forslaget er særlig relevant for stipendiater med dyre forskningsprosjekter, for eksempel på grunn av kostbar datainnsamling. Disse kandidatene (og administrativt støttepersonell) bruker i dag for mye tid på å søke etter eksternfinansiering, selv om det mange ganger gjelder relativt små beløp. I tillegg til den sviktende økonomien i en slik tidsbruk, så kan tunge søknadsprosesser bidra til å begrense stipendiatenes forskningsprosjekter på uheldige måter. Stipendiatrådet foreslo at det burde være mulig å søke etter midler fra en intern "pott" der søknadsprosessen er så praktisk og ubyråkratisk som mulig, og at det er fakultetet sentralt som finansierer potten. På denne måte vil stipendiatene ved fakultetet stilles likt når det gjelder forskningsfinansiering, uten å være påvirket av varierende økonmi insituttene imellom.

Som følge av dette forslaget fra Stipendiatrådet har fakultetet undersøkt situasjonen hos instituttene. Saken ble imidlertid dessverre ikke satt på agendaen til fakultetsstyrets desembermøte. Men vi har fått noe foreløpig informasjon om saken. Neste års Stipendiatråd vil komme tilbake med mer informasjon om saken når den har gått gjennom fakultetsstyret.

Vi sender stafettpinnen videre
Dette er det siste nyhetsbrevet som dere vil motta fra Stipendiatrådet i 2014. Vi takker dere for støtten gjennom året, og ønsker neste års Stipendiatråd lykke til videre!

Avslutningsvis...
... ønsker vi å minne dere på at vi gjerne vil høre deres meninger om sakene vi jobber med, og få tips om hvilke temaer vi bør sette på agendaen. Vi er åpne for tilbakemeldinger til enhver tid! Bare grip tak i en av oss eller send oss en e-post på stip-rad@jus.uio.no.

For mer informasjon om vårt arbeid, se våre møtereferater. De er tilgjengelige på våre nettsider: http://foreninger.uio.no/stipendiatradet/moetereferater/


God jul og godt nytt år!

Med vennlig hilsen
Stipendiatrådet ved Det juridiske fakultet

Publisert 23. des. 2014 17:45 - Sist endret 23. des. 2014 17:45