Nytt stipendiatråd for 2015

Et nytt stipendiatråd ble valgt under stipendiatallmøtet 29. oktober. Les videre for å se hvordan stipendiatrådet er sammensatt i 2015.

Sammensetning

Stipendiatrådet er for 2015 sammensatt slik:

  • Daniel Arnesson (NIFS)
  • Anders Narvestad (IOR)
  • Olaf Halvorsen Rønning (IKRS)
  • Johann Ruben Leiss (IFP)
  • Sofie Høgestøl (SMR)

Om stipendiatrådet

Stipendiatrådet skal fungere som møtepunkt for stipendiatene ved fakultetet, og vi representerer stipendiatenes interesser i fakultetets organer. For at vi skal kunne gjøre dette på best mulig måte ber vi om at dere tar kontakt med oss om saker dere ønsker vi skal viderebringe. Vi skal fortløpende orientere dere om møter og saker som angår stipendiatene.

Publisert 4. des. 2014 11:14 - Sist endret 4. des. 2014 11:15