Aktuelt - Side 2

Publisert 6. aug. 2014 10:04

Summer is approaching, but before the holiday season commences the PhD Council has some news we would like to share.

Publisert 6. aug. 2014 10:03

Sommeren nærmer seg, men før ferien starter ønsker vi i Stipendiatrådet å dele noen nyheter med dere. Som forrige gang er enkelte av nyhetene i den norske delen av nyhetsbrevet også på engelsk, da de kun direkte angår de utenlandske stipendiatene.

Publisert 20. mai 2014 13:37

Thanks to all of you who attended our event last Wednesday, which included not only great food and an inspiring talk by Anine Kierulf, but also important debates. One of the outcomes of that debate was a need for information from the PhD Council concerning issues we are working on, while they are still in progress.

In other words: more information at an earlier stage, and preferably by e-mail. This newsletter, which has also been sent out through e-mail, is an effort towards meeting these demands.

Publisert 20. mai 2014 13:34

Takk for oppmøtet på vårt arrangement onsdagen som var, hvor vi ikke bare hygget oss med god mat og et inspirerende foredrag av Anine Kierulf, men også hadde viktige diskusjoner. En av lærdommene fra disse diskusjonene er at stipendiatene ønsker informasjon fra Stipendiatrådet om sakene vi jobber med når de fortsatt er i støpeskjeen.

Med andre ord: mer informasjon på et tidligere tidspunkt, og fortrinnsvis levert per e-post. Dette nyhetsbrevet, som også er sendt per e-post, er et forsøk på å imøtekomme disse ønskene.

Publisert 12. mai 2014 14:07

The PhD Council has the pleasure of inviting you to an evening with tapas and wine - along with a meeting and debate with your fellow PhD candidates - on Wednesday the 14th of May 18:00, in Kjerka (Domus Media).

The debate will be chaired by Anine Kierulf (former PhD Fellow), who will lead an interactive debate on how to best convey your research and the life of a PhD Fellow at the faculty. After the debate, the PhD Council will hold a short general meeting, where we will discuss current cases before the Council. Please feel free to take up an issue or a case that you feel we need to discuss.

As said, tapas and wine will be served. We do hope that you have the opportunity to join us, as this will be an excellent opportunity to mingle with your fellow Fellows!

Please RSVP via nettskjema as soon as possible, so that we can secure plenty of wine and food!

Best Wishes, PhD Council

Publisert 12. mai 2014 13:59

Stipendiatrådet har gleden av å invitere til foredrag, allmøte og tapas onsdag 14. mai kl. 18:00 i Kjerka (Domus Media).

Vi starter kvelden med debatt om forskningsformidling og stipendiattilværelsen med Anine Kierulf som innleder. Deretter vil vi avholde et kort allmøte, hvor stipendiatrådet orienterer om aktuelle saker. Alle kan dessuten ta opp relevante saker selv på allmøtet, meld gjerne fra til oss på forhånd.

Det serveres tapas og vin, og vi satser på høy stemning og en forrykende debatt!

Vennligst RSVP via nettskjema snarest, slik at vi kan kjøpe inn rikelig med mat og drikke.

Publisert 2. apr. 2014 21:21

Det norske lokalstyret for De nordiske juristmøter lyser med dette ut stipender til deltakelse på det 40. nordiske juristmøte i Oslo 20.-22 august 2014. Det faglige programmet tar til torsdag 21. august. Invitasjon med program for møtet finnes på juristmøtets hjemmeside www.nordiskjurist.org.

Stipend kan søkes av norske deltakere som er født i 1979 eller senere. Det vil dekke deltakeravgiften på møtet (2500 kr) og bankettavgift (500 kr). I tillegg vil det dekke rimelige reise- og oppholdsutgifter for deltakere fra utenfor Osloregionen.

Søknader må være innkommet senest 16. april 2014.

Publisert 27. mars 2014 08:20

Wednesday May 14 the PhD Council is organizing a social get together for the PhD fellows at the Faculty of Law. The event will take place after work hours, and dinner will be served. There will also be a talk which, in order to include all PhD fellows, will be held in English. We hope to be able to use the newly refurbished "Professorboligen" (picture) for this event, although this has yet to be confirmed.

Further details about the event will be sent out by e-mail and be posted on the PhD Council's website when the details are set.

Publisert 27. mars 2014 08:14

Onsdag 14. mai vil Stipendiatrådet arrangere en sosial sammenkomst for stipendiatene ved Det juridiske fakultet. Arrangementet finner sted etter arbeidstid, og det vil bli servert middag. Det vil også bli holdt et foredrag på engelsk, slik at vi inkluderer alle stipendiatene. Vi håper å kunne ha arrangementet i den nyoppussede professoboligen i Universitetshagen, men dette er ikke avklart enda.

Detaljer om arrangementet sendes ut på e-post og blir lagt ut på Stipendiatrådets nettsider så fort programmet er spikret.

Publisert 9. feb. 2014 16:47

A new PhD Council was appointed this week. The new PhD Council wishes to thank our predecessors for their efforts in 2013, and look forward to carry the baton through 2014.

Read on for information regarding the composition of the Council in 2014, our new English-language webpages, and our initiative: a list of funding sources available to PhD fellows.

Publisert 9. feb. 2014 16:29

Et nytt stipendiatråd ble konstituert denne uken. Det nye stipendiatrådet takker våre forgjengere for innsatsen i 2013, og ser frem til å bære stafettpinnen videre.

Les videre for informasjon om rådets sammensetning i 2014, våre nye engelskspråklige nettsider, og vårt første tiltak; en oversikt over finansieringskilder for doktorgradsstipendiater.

Publisert Feb. 9, 2014 1:26 PM

Welcome to the new english language web pages of the PhD Council. By providing information about or work in English as well as in Norwegian, we intend improve to access to information about our work and events.

From now on out we will do our best to keep these web pages updated vis-a-vis their Norwegian counterparts. Older news articles etc. will not be translated.

Publisert 9. feb. 2014 13:24

PhD on Track is a resource for PhD students who are beginning their research career, and who want to learn more about information- and literature for reserach purposes, and about how to publish research.

Publisert Feb. 9, 2014 11:52 AM

NO: Vi har nå opprettet helt nye engelskspråklige nettsider for Stipendiatrådet. Ved å tilby informasjon på engelsk på disse sidene håper vi å gjøre informasjonen om vårt arbeid og våre arrangementer lettere tilgjengelig. Fra nå av vil vi gjøre vårt beste for å holde de engelske nettsidene ajour med de norske. Eldre nyheter osv. vil ikke bli oversatt.

EN: The PhD Council has just launched their new English-language webpages. By providing information about or work in English as well as in Norwegian, we intend improve to access to information about our work and events. From now on out we will do our best to keep these web pages updated vis-a-vis their Norwegian counterparts. Older news articles etc. will not be translated.

Publisert 23. sep. 2013 11:38

Stipendiatrådet inviterer til guidet tur på Tøyen Munch-museet etterfulgt av middag på Brasseriet. Helt gratis. Jubileumsutstillingen "Munch 150" er den mest omfattende presentasjonen av Edvard Munchs kunstnerskap som noensinne er vist.

Publisert 24. juni 2013 12:07

PhD on Track is a resource for PhD students who are beginning their research career, and who want to learn more about information- and literature for reserach purposes, and about how to publish research.

Publisert 31. jan. 2013 11:32

Stipendiatrådet ønsker å invitere til Vestlandstur 9.–12. mai 2013. Målet for turen er økt innsikt i norske røtter, naturopplevelse mens våren er i anmarsj og å styrke tilhørigheten til stipendiatfellesskapet i Oslo - med særlig henblikk på våre utenlandske stipendiatkolleger.

Publisert 29. jan. 2013 22:40

Kjære stipendiatkolleger, nye medlemmer har nå overtatt stafettpinnen som representanter i Stipendiatrådet. Vi takker samtidig våre forgjengere for deres innsats i 2012.