Aktuelt

Publisert 8. juni 2016 17:19

The PhD Council invites you for the General Meeting on June 15th at 16:15 at Kjerka, Domus Media.

Publisert 7. juni 2016 11:26

The PhD Council invites you for the General Meeting on June 15th at 16:15 at Kjerka, Domus Media.

Publisert 18. jan. 2016 17:29

The PhD Council of 2016 would like to thank our predecessors for their efforts and accomplishments. We hope to continue this work and invite PhD fellows to actively engage with us for the purpose of improving our working environment and well-being.

Publisert 18. jan. 2016 17:29

The PhD Council of 2016 would like to thank our predecessors for their efforts and accomplishments. We hope to continue this work and invite PhD fellows to actively engage with us for the purpose of improving our working environment and well-being.

Publisert 10. sep. 2015 09:48

The PhD Council would with this newsletter like to inform about a couple of developments at the Faculty that could affect the PhD students in different ways. We would also like to ask for input if you have any in respect to the different topics.

Publisert 10. sep. 2015 09:42

The PhD Council would with this newsletter like to inform about a couple of developments at the Faculty that could affect the PhD students in different ways. We would also like to ask for input if you have any in respect to the different topics.

Publisert 10. sep. 2015 08:57

The PhD Council invites PhD fellows, post docs and research assistants to share their research experiences, get to know one another and share some food and drinks – at Professorboligen Friday 25th of September

Publisert 10. sep. 2015 08:57

The PhD Council invites PhD fellows, post docs and research assistants to share their research experiences, get to know one another and share some food and drinks – at Professorboligen Friday 25th of September

Publisert 20. mai 2015 19:15

Join us for a workshop! Or just come later, for the food and drinks!

Publisert 20. mai 2015 19:09

Join us for a workshop! Or just come later, for the food and drinks!

Publisert 13. mai 2015 16:39

Wednesday June 3 the PhD Council is organizing a combined general meeting, workshop and social get together for the PhD fellows and post-docs at the Faculty of Law. The workshop will take place from around 15.30, and dinner will be served from around 17. Professorboligen, Karl Johans Gate 47, has been booked for this event but exact time for accessing Stallen has not yet been confirmed.

Further details about the event will be distributed next week.

Publisert 12. feb. 2015 14:02

The PhD Council of 2015 would like to thank our predecessors for their efforts and accomplishments in 2014. Without their collective work, supported by their predecessors and the input and participation of the Faculty of Law’s PhD fellows, it would have been very hard for us to take on these new roles. We are privileged to maintain what has already been built up and honored with the task of promoting continued improvements for the PhD fellows at the Faculty.

Publisert 12. feb. 2015 13:58

The PhD Council of 2015 would like to thank our predecessors for their efforts and accomplishments in 2014. Without their collective work, supported by their predecessors and the input and participation of the Faculty of Law’s PhD fellows, it would have been very hard for us to take on these new roles. We are privileged to maintain what has already been built up and honored with the task of promoting continued improvements for the PhD fellows at the Faculty.

Publisert 23. des. 2014 17:45

Julen er kommet, men nå på tampen av året ønsker vi i Stipendiatrådet å gi dere litt informasjon om våre aktiviteter de siste ukene frem mot jul.

Publisert 23. des. 2014 17:45

Christmas is upon us, but before the new year arrives we would like to provide you with a little bit of information concerning our activities in the last few weeks.

Publisert 4. des. 2014 11:22

A new PhD Council was elected at the general meeting of PhD Fellows ont he 29th of October 2014. Read on to see the composition of the PhD Council for 2015.

Publisert 4. des. 2014 11:19

We were so happy to see that the general meeting on the 29th of October was a success. Thanks to all of you for coming out and discussing with us, and special thanks to those elected to serve on the next year's PhD Council.

Read on for information about the composition of the PhD Council in 2015, the topics that were discussed at the general meeting of PhD Fellows, and the Working Party that has been established to consider the requirements for admission to the PhD program.

Publisert 4. des. 2014 11:14

Et nytt stipendiatråd ble valgt under stipendiatallmøtet 29. oktober. Les videre for å se hvordan stipendiatrådet er sammensatt i 2015.

Publisert 4. des. 2014 11:11

Allmøtet den 29. oktober var en suksess, og vi takker alle som deltok og kom med innspill til våre gode debatter. Særlig vil vi også takke de som ble valgt til å sitte i Stipendiatrådet neste år.

Les videre for mer informasjon om Stipendiatrådets sammensetning i 2015, temaene som ble tatt opp på allmøtet, og arbeidsgruppen som er nedsatt for å se på opptakskriteriene til PhD-programmet.

Publisert 1. okt. 2014 15:32

The fall semester is well underway, and the PhD Council is pleased to bring you a newsletter filled with relevant news and announcements. Among the topics covered in this newsletter are details concerning teaching and subsequent extension of employment period for PhD fellows with 3 year contracts, a reminder concerning the upcoming general meeting of PhD fellows, and we also introduce a new member of the PhD Council.

Publisert 1. okt. 2014 15:27

Høstsemesteret er godt i gang, og Stipendiatrådet er klare med et nytt og innholdsrikt nyhetsbrev. Her finner dere mer informasjon om ordningen med undervisning og forlenget tilsetting for stipendiater i 3-årige stillinger, en påminnelse om det kommende allmøtet, og dessuten introduserer vi et nytt medlem av Stipendiatrådet.

Publisert 24. sep. 2014 08:17

The PhD Council has the pleasure of inviting you to our general meeting on Wednesday the 29th of October 18:00, in Kjerka (Domus Media). As last time, dinner (tapas) will be served, together with wine/beer/soda.

We will start the general meeting by presenting the PhD Council and the current topics on the Council's agenda. We will then open the floor for a general debate on issues relevant to PhD fellows. Feel free to send us suggestions for topics to discuss beforehand, or you may just bring them up during the general meeting. Among those topics are the mandatory PhD courses (A seminars), and the question of whether PostDocs should be invited to future general meetings and/or take part in the work of the PhD Council. Hopefully the discussions will be just as lively and fruitful as last time!

During the general meeting we will also elect next year's PhD council. Anyone who wishes to run for election are eligible - there is no need to register in advance. If you have any questions in this regard, or if you are already considering running for election, feel free to contact us on stip-rad@jus.uio.no.

Please RSVP via nettskjema as soon as possible, so that we can secure plenty of wine and food!

Publisert 24. sep. 2014 08:15

Stipendiatrådet har gleden av å invitere til allmøte onsdag 29. oktober kl. 18:00 i Kjerka (Domus Media). Det blir, som sist, servert middag (tapas) og vin/øl/mineralvann.

Vi starter allmøtet med en kort presentasjon av Stipendiatrådet og en orientering om aktuelle saker dette semesteret. Videre vil vi åpne opp for debatt om saker som opptar stipendiatene ved fakultetet om dagen. Dere må gjerne melde inn temaer på forhånd, eller komme med dem på allmøtet. Vi ønsker blant annet å ta opp undervisningsdelen av PhD-programmet (A-seminarene), og spørsmålet om hvor vidt PostDocer bør inviteres på fremtidige allmøter og/eller i stipendiatrådets arbeid. Vi satser på at debatten blir like livlig og fruktbar som sist!

Det vil også bli avholdt valg av representanter i stipendiatrådet under allmøtet. Alle som kunne tenke seg å stille er valgbare - man trenger ikke registrere seg på forhånd. Hvis du har spørsmål i den forbindelse, eller hvis du allerede vurderer å stille, ta gjerne kontakt med oss på stip-rad@jus.uio.no.

Vennligst meld dere på allmøtet via nettskjema snarest, slik at vi kan kjøpe inn rikelig med mat og drikke!

Publisert 25. aug. 2014 12:00

Wednesday October 29 the PhD Council is organizing a combined general meeting and social get together for the PhD fellows at the Faculty of Law. The event will take place after work hours, and dinner will be served. As last time, the venue is "Kjerka" in Domus Media, Karl Johans Gate 47.

Further details about the event will be sent out by e-mail and be posted on the PhD Council's website when the details are set.

Publisert 25. aug. 2014 11:57

Onsdag 29. oktober vil Stipendiatrådet arrangere et kombinert allmøte og sosial sammenkomst for stipendiatene ved Det juridiske fakultet. Arrangementet finner sted etter arbeidstid, og det vil bli servert mat. Stedet er som forrige gang Kjerka i Domus Media, Karl Johans Gate 47.

Detaljer om arrangementet sendes ut på e-post og blir lagt ut på Stipendiatrådets nettsider når programmet er spikret.