Materialforvalter

Materialforvalter er ansvarlig for alt det uorganiske i foreningens eie. Dette er i all hovedsak materiell som befinner seg i kjellerlokalet som enten SEF eier eller som er til låns. Materialforvalteren skal se til at det holdes ryddig og fint i kjellerlokalet. Ellers vil det også kunne være en støtteperson for elektronikk byggeprosjekter og liknende. Det er defor vikitg at denne personen ofte er til stede for å kontrollere eller utføre driftsrutiner jevnlig.

Materialforvalter - Stillingsbeskrivelse

Matrialforvalter har følgende plikter:

 • Ansvar for alt materiell tilhørende foreningen.
  • Det skal føres liste over materiell.
  • Alt nytt som skal bli kjøpt inn må gå gjennom materialforvalteren.
 • Rutiner av vask og rydding i kjeller.
  • Materialforvalter forvalter alle rutiner rundt vask og orden i kjelleren og kan pålegge de andre vervene til å ta del i dette.
 • Ansvar for vedlikehold av komponentlager.
  • Det skal legges til rette for bruk av komponentlager for medlemmene.
  • Det skal etter beste evne fylles på med nødvendige komponenter og deler i komponentlageret.

 

Tidligere materialforvaltere

Periode Navn Epost Mobil
V2018 - Line Le    
H2016 - H2017 Amund Grorud amundgr@student.matnat.uio.no  
H2015 - V2016 Thomas Madland thomaema@student.matnat.uio.no  
H2014 - V2015 Herman Loennechen hermanlo@student.matnat.uio.no  
V2014 Victor Jose Ø Risopatron vjrisopa@student.matnat.uio.no  
V2013 Kim Ø. Spildrejorde kimos@student.matnat.uio.no  
H2012 Ivar Bruvik Martins ivarbm@student.matnat.uio.no  
V2012 Vegard Munkeby Joten vegarmj@student.matnat.uio.no  
H2011  Emil Dyrnes Johansen emildj@student.matnat.uio.no  
V2011 Lars Jørgen Aamodt ljaamodt@fys.uio.no  
H2010 Anders Fritzell anderhf@ifi.uio.no  
V2010 Eirik Vikan eirikvik@ifi.uio.no 92681356
H2005 - V2010 Fredrik Kristensen fredrik.kristensen@fys.uio.no 92444884

 

Publisert 29. mars 2014 17:20 - Sist endret 23. apr. 2018 15:48