Leder

Lederen sitt hovedansvar er å sørge for at det eksisterer et formålstjenlig styre. Dette innebærer å stå til ansvar for at jevnlige styremøter holdes, slik at det opprettholdes en god intern kommunikasjon og informasjonsflyt. Lederen skal for verva i styret være en støtteperson og motivator.

Leder - Stillingsbeskrivelse

Lederen har følgende plikter:

 • Ansvar for at foreningen registreres hvert semester.
  • Det skal sendes inn skjema til SiO.
  • Referat fra generalforsamlingen med de krevde underskrifter skal sendes inn til Brønnøysund registeret.
 • Holde månedlig Styremøte.
  • Innkalling med dagsorden skal sendes på mail helst en uke før møtedato.
 • Ansvar for vedlikehold av viteboka.
  • Vitebok må være oppdatert og tilgjengelig for styreverv i styret innen hver semesterstart.
 • Videreføring av styret
  • Lederen skal gjøre sitt beste for å sørge for at det finnes et fungerende styre etter han selv går av.

Fersk leder

Som ny leder er det viktig å huske på at man ikke er overordnet styret. Lederen har, som alle andre i styret, én stemme.

Ellers kan det være lurt å gjøre følgende:

 • Gå på lederkurs hos SiO.
  • Disse pleier å begynne på starten av semesteret, så meld deg på på SiO sine nettsider.
 • Skaff en oversikt over foreningen
  • Helst burde man ha vært med i styret før man blir leder. Om man kommer rett inn burde man ha et styremøte hvor alle vervene forklarer sine arbeidsoppgaver. Gå også gjennom tidligere dokumentasjon.

Prosedyre i semesterstart

I starten av nytt semester er det et par ting som må gjennomføres av leder. Dette er som følger:

 • Registrere foreningen i Brønnøysundregisteret.
 • Skaffe alle i styret Adgang. (Nøkkel og korttilgang)
 • Sørge for at alle nye i styret skriver under på branninstruksen og leverer den til ansvarlig for brannvern i bygget. (For tiden er dette Dag Magnus Loose. Han har kontor i første etasje). Alle må også få streng melding om at f.eks røyking og andre aktiviteter som kan utløse brannalarmen ikke er tillatt. Det kan koste oss dyrt! For mer informasjon gå til UiO sine sider om brannvern.
 • Kalle inn alle fra det forrige styret inkludert medlemmene av nåværende på første styremøte for å få erfaringsoverføring.

Tidligere ledere

Periode Navn Epost Mobil
H2017 - V2018 Torleif Skaar torleisk@student.matnat.uio.no  
H2016 - V2017 Jan-Hugo Andersen janhugoa@student.matnat.uio.no  
V2015 - V2016 Ole Martin Vister olemvi@student.matnat.uio.no  
H2013 - H2014 Kim Østenfor Spildrejordet kimos@student.matnat.uio.no  
H2012 - V2013 Snorre Bjørnstad snorrebj@student.matnat.uio.no 92077067
H2011 - V2012 Jon Magnus Christensen jonmc@student.matnat.uio.no 98822761
V2011 Cecilie Bjelbøle cecilie.bjelbole@fys.uio.no 99284952
H2010 Bent Furevik bentaf@student.matnat.uio.no 99367368
V2010 Kristian Storås krstora@student.matnat.uio.no 48237002
V2008 - V2010 Eirik Vikan eirikvik@ifi.uio.no 92681356
H2007 Øyvind Dahl  ?  
H2005 - V2007 Markus Grønstad m.a.gronstad@fys.uio.no  
Publisert 29. mars 2014 17:04 - Sist endret 23. apr. 2018 15:43