Ekstra Styreverv

Opprinnelse

Ekstra styreverv er en sentralisering og inkludering av det gamle driftpersonellet for å heller ha alle samlet i styret. Dette vil si at foruten om generalforsamlingen, er det kun styret som er direkte tilknyttet drift og styre av foreningen. De to ekstra styrevervene ble hovedsaklig opprettet for å tilby enklere innpass til styret for nye.

Beskrivelse

De to ekstra styrevervene står ikke oppført med noen spesielle retninglinjer. I starten av hvert semester prøver styret sammen og definere hver av de to vervene sine arbeidsoppgaver. Dette kan for eksempel være definert som addisjon til andre verv for å styrke arbeidskraften og redusere arbeid for enkelte verv. Ellers er det mulig å være altmuligmann som hjelper til med hva enn som trengs.

Publisert 29. mars 2014 17:12