Pils og Bowling

Vi tenkte å ta et par pils på sef, for så å stikke ned i byen og ta noen runder bowling. Det er folk på sef fra 5-6.

Tenkte å reservere en bane eller tre avhengig av hvor mange som er med.
Ser ikke ut til å være store summen per pers om vi er ca. 5 per bane.

http://oslobowling.no/bowling_1/

Påmelding via facebook, eller til Vegard Hamletsen (oddvh@student.matnat.uio.no).

Publisert 1. mai 2014 16:13