2017:1

Denne utgaven av Samfunnsgeografen er viet Oslo. Her kan du lese mange spennende lengre såvel som kortre artikler om urbanisme. Du vil blant annet finne professor Per Gunnar Røes tekst om urbanisme vs arkitektur. Videre kan vi tilby Daniel Verneggs historiske studie av Grunerløkka leieboerforening og deres aksjonisme på 70-tallet. Gine Karoline Gjermundsen har intervjuet samfunnsgeograf Tone Huse, som spør seg om Oslo er iferd med å oppleve Londontilstander hvor vanlige folk blir presset ut av byen mens de bemidlede strømmer til. 

Klikk her for å laste ned tidsskriftet i PDF.  

Sist endret 16. juli 2018 22:48 av alfjs@uio.no

Tekst: Hannah Eline Ander og Alf Jørgen Schnell

Spør du en tilfeldig person på gaten om hva Plan- og bygningsetaten er, vil svaret kanskje ligne Atle Antonsens forevigelse av denne institusjonen som alle etatenes etat, byråkratiets mor, i tv-serien Etaten fra 2006. 

Sist endret 11. mai 2018 16:57 av alfjs@uio.no

Tekst: Alf Jørgen Schnell, redaktør

I år har Rune Slagstad kritisert de norske sosiologene for å ha byttet fokus fra helhetlige fortellinger om samfunnet til bindestrekssosiologiens partikulære fokus. I fjor så vi at studenter på samfunnsøkonomi på sin side argumenterte for en mer variert utdanning som er i bedre stand til å forstå omfattende fenomener som finanskrisen. Hvor i dette terrenget ligger Samfunnsgeografi? Vi er ihvertfall et Jane Jacobesque nabolag!

Sist endret 22. apr. 2018 22:57 av alfjs@uio.no

Samfunnsgeografen er tilbake, og har i sitt nye nummer Oslo som tema. Her kan du lese spennende artikler om urbanisme skrevet av blant andre professor Per Gunnar Røe, Daniel Vernegg og Hanna Asefaw

Sist endret 8. juni 2017 19:32 av alfjs@uio.no

Text: José de Melo

It is not uncommon to walk down Karl Johan’s gate with a foreign friend and hear the statement “there is nothing special about the Norwegian royal palace” or even “this castle is ugly”.

Sist endret 7. juni 2017 10:27 av alfjs@uio.no

Tekst: Gina Karoline Gjermundsen  

Samfunnsgeografens nyeste nummer har vi snakket med postdoktor Tone Huse fra UiOs Senter for teknologi, innovasjon og kultur om gentrifisering og boligmarkedet i Oslo. Huse tegner et noe dystert sosialt bilde av Oslo, men håper byens befolkning begynner å bli lei av kommersialisering og overflatiske trender.

Sist endret 5. juni 2017 11:37 av alfjs@uio.no

Tekst: Daniel Vernegg  

I 1971 organiserte mer en fire hundre leietagere på Grünerløkka seg i den sosialistiske kamporganisasjonen Grünerløkka leieboerforening. På agendaen stod kamp mot utbytting i leiemarkedet og mot det såkalte ”saneringsspøkelset” som hadde hjemsøkt bydelen i mer enn tretti år. Gjennom å starte leieboerforening skulle leieboerne gjøre motstand mot både gårdeiernes interesser og kommunens planer for området, og på sikt arbeide opp i mot målsetningen om et sosialistisk Grünerløkka.

Sist endret 2. juni 2017 11:16 av alfjs@uio.no