2014:2

Publisert 10. jan. 2015 16:47

Det er på tide at vi viser at samfunnsgeografer har litt ekstra eierskap på kart!