Demokrati og inkluderende utvikling i Asia

Forskningsprosjekt rettet mot demokratiseringen i land i Sør gir mulig-heter for forsknings- og undervisningssamarbeid med Universitas Gadjah Mada i Indonesia.

De siste 25 årene av det forrige århundret var kjennetegnet av en såkalt tredje bølge av demokratisering, da et stort antall land gjennomgikk overganger fra autoritært styre til formelt demokrati. Perioden etter århundreskiftet har derimot vært preget av kritiske vurderinger av det reelle innholdet i nye demokrati, og også tendenser i retning av demo-kratisk tilbakegang. Dette har skapt en situasjon der enkelte politiske krefter og analytikere framhever behovet for politisk stabilitet og orden, mens andre fokuserer på behovet for reell demokratisering gjennom folkelig mobilisering og deltagelse på basis av formelle sivile og politiske rettigheter som er blitt institusjonalisert gjennom demokratiske transisjoner.

 

 

Sammen med Olle Törnquist på Institutt for statsvitenskap har jeg i flere år forsket, publisert og undervist om demokrati, stat-/samfunnsrelasjoner og demokratiseringsprosesser i Sør, med spesielt fokus på Sør- og Sørøst-Asia. Olle og jeg underviser et felleskurs på ISV om «Linkages between Politics and Society in Developing Countries» (STV 4347B), som også er åpent for masterstudenter i samfunnsgeografi. Vi har også publisert tre bøker på Palgrave Macmillan omkring inn-holdet i demokratiet og de politiske dynamikkene bak reell demokratisering: «Politicising Democracy: The New Local Politics of Democratisation» (2004), «Rethinking Popular Representation» (2009) og «Democratization in the Global South: The Importance of Transformative Politics» (2013).

 

Vår undervisning og forskning omkring reell demokratisering har i stor grad skjedd i samarbeid med partnere i Sør. Mens jeg tidligere har hatt mye samarbeid med forskere i Sør-Afrika og Sri Lanka, er det nå et spesielt nært samarbeid med forskere ved Universitas Gadjah Mada i Indonesia. Nylig fikk vi innvilget støtte fra den norske ambassaden i Jakarta for et omfattende forskningssamarbeid med UGM i en femårsperiode (2013-17). Fokuset her er på «Power, Welfare, Democracy», det vil si at vi både er opptatt av hvordan maktrelasjoner i samfunnet former demokratiet og hvordan demokratiet former velferd og sosial inklusjon i samfunnet. Selv er jeg spesielt involvert i et delprosjekt om «Politics of Citizenship» som vil fokusere på politisk medlemskap og politisk mobilisering for formelle og reelle rettigheter, med spesielt fokus på sosiale rettigheter og velferd. Dette er et forskningsfokus som knytter godt an til det jeg og flere andre på samfunnsgeografi, inkludert masterstudenter i politisk geografi, har arbeidet med de siste årene. UGM-samarbeidet vil forhåpentligvis gi nye muligheter for faglig fordyping og videreutvikling både for forskere og studenter innenfor politisk geografi. En umiddelbar virkning av denne forskningsfokuseringen er at et av våre masterkurs i politisk geografi (SGO 4401) vil få et klarere fokus på «Citizenship, Civil Society and Democracy». Dette vil gi en god basis for å arbeide med spørsmål om sivilsamfunn og demokratisering i masteroppgaver, noe som jeg tror er både dagsaktuelt og jobbrelevant. Til slutt kan det nevnes at ISV og ISS også samarbeider om å utvide UGM-samarbeidet til et større komparativt undervisning og forskningssamarbeid omkring demokratisering for inkluderende utvikling i Indonesia, India, Nepal og Burma/Myanmar.

 

Disse ulike aktivitetene skaper muligheter også for studenter i samfunnsgeografi, til å delta på fokuserte og forskningsbaserte kurs, reise på utveksling til våre samarbeidspartnere, og til å gjennomføre masteroppgaver med tilknytning til pågående forsk-ningsprosjekt og med lokal oppfølging i felt. Vårt overordnete siktemål og ambisjon er å utvikle et sterkt og tverrfaglig fagmiljø omkring demokratisering i Sør- og Sørøst-Asia. Studenter som har interesse for å bli med på dette er hjertelig velkomment til å ta kontakt!

Av Professor Kristian Stokke
Publisert 9. apr. 2013 12:50 - Sist endret 12. apr. 2013 13:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere