2013:1

Publisert 10. apr. 2013 20:13

Hvordan er det å forske på Kina som samfunnsgeograf?

Hvordan skal vi forstå Kinas satsning i Afrika?

Hva er dette samarbeidsprosjektet instituttet har i Indonesia?

Hvorfor må vi tenke beyond territory? 

Og hvorfor sier professor Wessel, "En sim, det er altså en innbygger"?

Les siste utgave av Samfunnsgeografen og få svarene!

Publisert 9. apr. 2013 12:50

– Utrolig tankevekkende å simulere på denne måten, sier professor Terje Wessel etter en økt med dataspillet SimCity.

Publisert 9. apr. 2013 12:50

Forskningsprosjekt rettet mot demokratiseringen i land i Sør gir mulig-heter for forsknings- og undervisningssamarbeid med Universitas Gadjah Mada i Indonesia.

Publisert 9. apr. 2013 12:49

"Vi mangler både empirisk kunnskap og teoretiske refleksjoner som kan gjøre oss i stand til å forstå de kvalitative forandringene som kommer i kjølvannet av at sør-sør-handelen øker."

Publisert 9. apr. 2013 12:48

Er kinesiske myndigheiter eit stort troll eller ein vennleg kjempe? Samfunnsgeografiske kinavitarar kan kjenne seg freista til å både svartmåle og rosemåle situasjonen for forsking i Kina.

Publisert 8. apr. 2013 19:00

Ifølge den svenske Nationalencyklopedin har nesten en milliard mennesker, cirka 14 prosent av verdens befolkning, Mandarin, den mest populære grenen av kinesisk, som morsmål.

Publisert 8. apr. 2013 19:00

"Programutvalget er rett og slett like avhengig av deg, som du som student er av oss – og sammen skal vi skape en heidundrende studietid."

Publisert 8. apr. 2013 19:00

Vil du fordype deg innen byutvikling i Afrika, fattigdom i USA eller bærekraftig utvikling i Oslo? Fordypningen på bachelornivå skal bli mer fleksibel.

Publisert 8. apr. 2013 19:00

Sitatet over viser til et kinesisk uttrykk og gir et eksempel på hvordan Kinas kjerneideer for utvikling på mange måter er annerledes enn Vestens.

Publisert 8. apr. 2013 19:00

– Tidligere tok man utgangspunkt i nasjonen som enhet når man så på migrasjon, men migranter tar ikke avgjørelser innenfor bare ett territorium!

 

Publisert 8. apr. 2013 19:00

Ytringsfrihet er grunnlovsfesta i Kina, men den er likevel ikke reell.

Publisert 8. apr. 2013 19:00

Det startet som et møte mellom en journalist og en hostende gruve-arbeider i Gansu-provinsen i Nordvest-Kina. Etter hvert har det utviklet seg til en landsdekkende kampanje for å redde lungesyke arbeidere i Kina, og sosiale medier spiller en sentral rolle i denne mobiliseringen.