2013:1

Publisert 10. apr. 2013 20:13

Hvordan er det å forske på Kina som samfunnsgeograf?

Hvordan skal vi forstå Kinas satsning i Afrika?

Hva er dette samarbeidsprosjektet instituttet har i Indonesia?

Hvorfor må vi tenke beyond territory? 

Og hvorfor sier professor Wessel, "En sim, det er altså en innbygger"?

Les siste utgave av Samfunnsgeografen og få svarene!

Publisert 9. apr. 2013 12:49

"Vi mangler både empirisk kunnskap og teoretiske refleksjoner som kan gjøre oss i stand til å forstå de kvalitative forandringene som kommer i kjølvannet av at sør-sør-handelen øker."

Publisert 9. apr. 2013 12:48

Er kinesiske myndigheiter eit stort troll eller ein vennleg kjempe? Samfunnsgeografiske kinavitarar kan kjenne seg freista til å både svartmåle og rosemåle situasjonen for forsking i Kina.

Publisert 8. apr. 2013 19:00

Vil du fordype deg innen byutvikling i Afrika, fattigdom i USA eller bærekraftig utvikling i Oslo? Fordypningen på bachelornivå skal bli mer fleksibel.

Publisert 8. apr. 2013 19:00

Sitatet over viser til et kinesisk uttrykk og gir et eksempel på hvordan Kinas kjerneideer for utvikling på mange måter er annerledes enn Vestens.

Publisert 8. apr. 2013 19:00

"Programutvalget er rett og slett like avhengig av deg, som du som student er av oss – og sammen skal vi skape en heidundrende studietid."

Publisert 8. apr. 2013 19:00

Ifølge den svenske Nationalencyklopedin har nesten en milliard mennesker, cirka 14 prosent av verdens befolkning, Mandarin, den mest populære grenen av kinesisk, som morsmål.