Tre samfunnsgeografer på gangen

Både høst og vår skriver mange studenter bacheloroppgave i Samfunnsgeografi her på Blindern. I høst var det studentene i By- og Regional Utvikling (SGO3100) som skulle til pers, mens det denne våren er de som tar Utviklingsgeografi (3400) som jobber iherdig med bachelorgradens siste viktige brikke. Vi har i den forbindelse spurt tre studenter om deres bacheloroppgaver.

Spørsmålene stilt er som følger:

  1. Hvilket tema skrev eller skriver du bacheloroppgave om?

  2. Hvorfor valgte du å skrive om nettopp dette?
     

Eivin C. M. Hansen

Bachelor i utviklingsgeografi, vår 2011.

  1. Jeg skriver om statens rolle når det kommer til økonomisk vekst og hvordan den kan fungere som en tilrettelegger for markedsaktørene. Som case har jeg valgt Kina. Her spiller staten en tosidig rolle: På den ene siden er den veldig aktiv, mens den på den andre lar markedet styre seg selv i stor grad. Dette kan kalles selektiv industrialisering.

  2. Fordi jeg syns statens rolle i utvikling er et spennende tema. Kina benytter seg av forskjellige økonomiske og industrielle strategier, og statens rolle er spesiell. Ikke minst valgte jeg det fordi Kina er hot om dagen! De spiller en stor rolle i verdensøkonomien, og er i sterk framvekst på global basis.

 

Anne Therese de Ridder

Bachelor i by- og regional utvikling, høst 2010.

  1. Jeg skrev om hvilken rolle offentlige myndigheter har spilt i gentrifiseringsprosesser i Oslo, med spesiell vekt på Fjordbyprosjektet. Jeg så på hvordan entrepenørpolitikk kan ha påvirket denne rollen, gjennom to områder i Gamle Oslo. Hvordan kan Fjordbyprosjektet påvirke gentrifisering av de omkringliggende byområdene; Grønland og Gamlebyen, og i hvilken grad var prosjektet en gentrifiseringsprosess i seg selv? Det er interessant å se på hvorvidt myndighetene framprovoserte det hele.

  2. Det er spennende å analysere hvordan politikk påvirker menneskers dagligliv. Gentrifisering var da midt i blinken. Fjordbyen er et veldig stort og ambisiøst prosjekt, og jeg syns profileringen av den har vært interessant fra starten av. Det er ikke bare en visuell endring av byen, men vil også påvirke det sosioøkonomiske. Jeg har også alltid likt utsikten fra fjorden og inn mot byen, og nå vil jo den forandre seg.

 

Ole J. Stensholt Kittilsen

Bachelor i by- og regional utvikling, høst 2010.

  1. Jeg skrev om hagebyer. Det må påpekes at dette ikke er det samme som kolonihager. Hagebykonseptet var en slags oppsamling av mange ulike forfatteres syn på hvordan datidens problemer i byene kunne løses, men store økonomiske forskjeller var en sentral grunn til at hagebyene kun fungerte fysisk sett. Sosialt ble de kun for overklassen. Hagebyen hadde skallet, men ikke essensen og innholdet, litt som Ullevål Stadion.

  2. Det er ikke så lett å si. Jeg valgte vel det minste av alle onder. Nei, det er mye bra med hagebyer. Hele ideen om å skape nye samfunn er fascinerende, og det var et svært velkomment tema å skrive om. Ebenezer Howard (Grunnleggeren av hagebyideen, red.anm.) hadde kul bart!

Emneord: bacheloroppgave Av Terje Brudal
Publisert 27. apr. 2011 09:38 - Sist endret 27. okt. 2017 13:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere