Leder

Vi har alle et forhold til byen, selv om vi ikke nødvendigvis har tatt innføring i bygeografi. To redaktører tar nå farvel med Samfunnsgeografen, i form av å presentere et nummer med fokus på by. Vi har vært så heldige å få både Terje Wessel og Per Gunnar Røe til å gi oss et innblikk i egen forskning i denne utgaven. Selv om ikke akkurat vi har tatt byfag ved UiO har vi erfart at mange fagfelt kan kombineres med nettopp by. I en tidligere utgave intervjuet vi Peris Jones, som var klar på at menneskerettigheter og by er en meget brukbar kombinasjon. For eksempel har byens utforming noe å si for hvem som har tilgang på hvilke rettigheter, samt hvem som blir utestengt fra hvilke tjenester og prosesser. Det er også en etablert tanke at byen er et nøkkelelement i miljø og klimadebatten, eksempelvis i lys av såkalte økologiske fotavtrykk. Nye koblinger og nytt blod blant de vitenskapelige ansatte utvider samfunnsgeografifaget på en positiv måte. Videre har vi merket oss at når samfunnsgeografistudenter kombinerer by og utvikling eller by og politikk bryter de med mainstream. Det er ingen selvfølge at by kun hører sammen med økonomi, eller utvikling kun med politikk. Kanskje bør fagene legges opp på en måte som tydeliggjør alternative koblinger? Dette gjelder også ved valg av masteroppgave, da flere medstudenter som har valgt felt der det ikke allerede finnes høy kompetanse på instituttet blir rådet å bytte tema heller enn at de nye ideene blir oppmuntret.

I denne utgaven av Samfunnsgeografen identifiserer vi likevel en mer faretruende selvfølge som har fått leve fritt på Harriet Holters i noen år. Selvfølgen om at alle nye masterstudenter kjenner systemet, Fronter og hjemmesider, så vel som hvilke professorer som gjør hva. Like selvfølgelig som at nye bachelorstudenter skal få innføring i det administrativt omkringliggende er det at studenter med bachelor fra andre byer søker seg til master ved UiO har et behov for det samme.

Kanskje ikke like viktig som å opprettholde søkertallet til bachelor- og masterprogrammet ved samfunnsgeografi, men likevel viktig: Samfunnsgeografen vil bestå! I etterkant av dette nummeret vil det på ny skje noen omrokkeringer i tidsskriftets redaksjon. Vi har vært så heldige å jobbe med flere av dem som overtar driften i utformingen av dette nummeret, og er trygge på en suksessrik fortsettelse i tiden som kommer.

Vi sier ”lykke til” til morgendagens samfunnsgeografer og takker for oss!

Emneord: leder
Publisert 27. apr. 2011 09:38 - Sist endret 27. okt. 2017 13:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere