2011:1

Publisert 10. aug. 2012 14:09

Pensum, pensum, pensum. Det er stort sett det vi bruker dagene våre på. Årene på Blindern har nok fjernet ytterligere leselyst for mange, ettersom det ofte forbindes med eksamen og plikt heller enn avslapping. Når lange blinderndager gjør oss ekstremt bundet til pensumlister, og den største gleden er å gule ut de ferdigleste tekstene, kan det føre til at vi går glipp av god litteratur i, og utover, eget fagfelt og emne. Dersom lesing blir redusert til ”å komme seg gjennom pensum” kan man fort miste meningen med hvorfor, og hva, man faktisk leser, samt hva forfatteren ønsker å formidle. Denne artikkelen ønsker å gi litteraturinspirasjon til både lesetrøtte og leseivrige studenter.

Publisert 10. aug. 2012 14:03

- Når det gjelder sikkerheten, sa førstesekretæren på ambassaden, bør dere ikke gå alene, ikke ta offentlig transport, ikke se rike ut, ikke se hvite ut, ikke gå ut etter at solen har gått ned, ikke kjøre bak røde busser, ikke kjøre med ulåste bildører, ikke se fortapte ut, ikke ta ut penger i minibanker og ikke stoppe på rødt lys. Ha penger til tyven i den ene lommen og penger til dere selv i den andre, ha en telefon til tyven, en til dere selv og hvis dere blir ranet; for all del ikke kjemp i mot! Skulle det bli brann kaster vi oss bare ut fra femtende etasje gjennom denne sikkerhetsstrømpen. Litt som på badeland i Bø, alle på ambassaden har øvd på det. - Men ikkje la meg stresse dokk altså, Guatemala By e ein ganske så kjekke by!

Publisert 27. apr. 2011 09:38

”Å, nei ikke enda en artikkel om klimaforhandlingene”, tenker du kanskje. Enda mer spalteplass viet til noen som skal si at forhandlingene førte til at man skal forhandle mer en annen gang. Denne saken er ikke et hederlig unntak, men likevel en gladmelding om hva samfunnsgeografer fra UiO har utrettet på COP16.

Publisert 27. apr. 2011 09:38

Pensum, pensum, pensum. Det er stort sett det vi bruker dagene våre på. Årene på Blindern har nok fjernet ytterligere leselyst for mange, ettersom det ofte forbindes med eksamen og plikt heller enn avslapping. Når lange blinderndager gjør oss ekstremt bundet til pensumlister, og den største gleden er å gule ut de ferdigleste tekstene, kan det føre til at vi går glipp av god litteratur i, og utover, eget fagfelt og emne. Dersom lesing blir redusert til ”å komme seg gjennom pensum” kan man fort miste meningen med hvorfor, og hva, man faktisk leser, samt hva forfatteren ønsker å formidle. Denne artikkelen ønsker å gi litteraturinspirasjon til både lesetrøtte og leseivrige studenter.

Publisert 27. apr. 2011 09:38

De fleste av oss som begynner på masterstudiet på Samfunnsgeografi har allerede fullført 3 år på bachelor ved UIO. Selv om en del kommer fra ulike områdestudier heller enn ren bachelor i samfunnsgeografi, har de da hatt minimum 80 poeng i faget og kjenner universitetet relativt godt. Introduksjonen til masterstudiet er et enkelt introduksjonsseminar som i første omgang handler om at tiden tikker og en prosjektskisse for masteroppgaven skal ligge på studiekonsulentens pult om rundt halvannen måned. Hjelp, tenker mange, og vi kaster oss rundt for å høre om hvilke prosjekter som pågår, mulige veiledere, og går i tenkeboksen for å finne et interessant og spennende tema. Men hva med dem som har dette som det aller første møte med samfunnsgeografi i Oslo?

Publisert 27. apr. 2011 09:38

De forestillingene vi har om forstaden, og særlig ”suburbia”, er preget av generaliseringer og kraftfulle representasjoner. TV-serien ”Desperate Housewives” er ett eksempel på hvordan forstaden og forstadslivet ofte knyttes til en viss type arkitektur, sosial klasse, sosial praksis og livsstil. Denne framstillingen av forstaden er ikke av ny dato.

Publisert 27. apr. 2011 09:38

Siri Steen Selvig er, fra februar, den nye studiekonsulenten for Samfunnsgeografi. Samfunnsgeografen inviterte henne ut på date. Date ja, på Trygve – slik det skal være.

Publisert 27. apr. 2011 09:38

Både høst og vår skriver mange studenter bacheloroppgave i Samfunnsgeografi her på Blindern. I høst var det studentene i By- og Regional Utvikling (SGO3100) som skulle til pers, mens det denne våren er de som tar Utviklingsgeografi (3400) som jobber iherdig med bachelorgradens siste viktige brikke. Vi har i den forbindelse spurt tre studenter om deres bacheloroppgaver.

Publisert 27. apr. 2011 09:38

Som fast ansatt ved universitetet fritas man innimellom, omkring hvert sjuende år, fra undervisning og veiledning. Meningen er at vi skal konsentrere oss om forskning, for å komme tilbake som glødende forelesere og veiledere. Jeg hadde et slikt år, ’sabbatsår’, i fjor, og skal berette litt om et par forskningsprosjekter. Det ene handler om økonomisk/sosial ulikhet, det andre om etnisk segregasjon. For produktivitetens del hadde det sikkert vært en fordel å konsentrere seg om ett prosjekt, men det kan også bli kjedelig. Fra gammelt av er jeg vant til å ha flere baller i luften samtidig.