Innkalling HS-møte 2019.06.01 (Erfaringsoverføringshyttetur)

Tid: kl 12.15, Måsåbergvegen 86

1. Godkjenning av innkalling, Godkjenning av dagsorden

2. Ønsker/forventninger for våren

3. Rekruttering
    a. Hvordan nå ut til folk. Hvordan beholde dem?
        i. Internfest 25. januar?

    b. Foreningsdagen 31. januar

4. Erfaringsoverføring

5. Instruks for HS-verv

6. ØU-ansvarsfordeling

7. GDPR

8. Hawaii-onsdag
    a. Har folk kontroll på det de skal gjøre?
        i. Quiz.

9. Ansvar i gruppene, kommunikasjon

10. Møter i løpet av semesteret

11. Internansvarlige

12. Planer for våren fra fag og arr
    a. Arr
    b. Fag

13. Innklapping av verv

14. Eventuelt
    a. Salutt
    b. Burlesque

Publisert 2. jan. 2019 10:26 - Sist endret 2. jan. 2019 10:26