Referat HS-Møte 01.05.19

 

Referat HS møte 01.05.19

Dagsorden:

  1. Gai, Gar, Gad

3x godkjent

  1. Ekstraordinær GenFors

Vi fikk ikke et fullt hovedstyre til neste semester og vi trenger å fylle restene av plassene i HS. Vi diskuterer da hva vi gjør videre og hvordan vi skal fylle vervene. Vi må finne folk som stiller til verv før vi kan kalle inn til forsamling. Registyret foreslo 17. mai som en genfors dato, riktignok så er det noen problemer med dette, siden alle medlemmer kan møte på GenFors selv om de ikke er meldt på. Vi ser at en fredagspub er det lureste siden vi er sikre på at alle er medlemmer. 24. eller 31. mai er potensielle datoer.

  1. Psildefrokost

Psildefrokost nærmer seg, påmelding kommer straks, vekter skaffes og arr ønsker seg betaling via Vipps. Arr har gode ideer om hvordan kunne gjøre Psildefrokost lettere for de som jobber. Arr sier de har kontroll. Budsjettet står på 5000 kr til både mat og drikke. Kjellermester ordner drikke etter at han vet fra Arr hvor mange som kommer. Prisen har også blitt økt 200 for alle og 125 hvis man jobber, spiller eller synger.  

  1. Koret og penger

HS mener at koret burde ha en fast sum som alle andre, men ønsker at det heller budsjetteres med slike innkjøp. Det er rimelig at de øker budsjettet avsatt til funkemat, men det fortsatt noe uklarheter. Jan Ole tar det opp med Iris og Henrik. HS  ønsker også at koret i seg selv skal ha kontroll på eget budsjett og penger. Det virker som om det beste er å da være mer tilbøyelige med å øke budsjettet.

  1. Ymse

    1. Lyslenkene

De henger utenfor MN og må tas ned av noen med nøkkel.

Publisert 29. mai 2019 17:08 - Sist endret 29. mai 2019 17:08