Referat HS-Møte 10.04.19

 

HS-Møte 10.04.19

Tilstede: Oscar, Are, Anette, Marius, Ingrid, Henrik og Iris

Dagsorden:

 1. Gai, Gar, Gad

3x godkjent

  1. Talerett til korrepresentanter

Det gis talerett til Iris og Henrik

 1. Koret og Penger

Koret har en sak, de tok kontakt tidligere og kommer for en oppklaring angående tidligere sendt mail. De lurer da f.eks på om de kan få penger til pizza etter konsert etter julebord hos andre. Det foreslås å øke prisen på koret sine konserter med en sum som da kan dekke denne sosiale utgiften. Når det kommer til konto spørsmålet så ønsker koret en konto for å lettere ha oversikt, dette er noe som kan gi bedre oversikt over korets eget budsjett. Det er ønsket at denne kontoen skal være en underpost på budsjettet. Ønsket er at denne kontoen skal hindre koret i å gå i underskudd, utfordringen er at denne kontoen per dag er delt i tre, ØU sliter med å se for seg hvordan dette skal føres i et regnskap.

Koret lurte også på subsiduering av reising til diverse stevner og liknende, det er flere problemer med dette i og med at det da gir fordeler til medlemmer av en gruppe som andre i RF ikke får.

Koret ser også på en medlemsandel, dette fordi det er lettere å få støtte til koret fra frifond og diverse foreninger koret er medlemmer av

ØU ser på problemstillingen, Koret får penger til funkemat, dette ved å øke prisene sine. Ellers så oppfordres alle grupper å huske at koret er en del av RF og gir et veldig godt bidrag til foreningen som helhet

 

 1. Are’s punkter

(Hovedstyret skal se på endringer for hyttetur)

Internansvarlige skal inviteres på alle interne arrangementer

På hyttetur så skjedde det en del leie ting, og folk opplevet en del ting som ikke er greit. Det har vært et holdningsproblem som bør rettes opp litt, folk har blitt selv for et interntarrangement overstadig beruset, hyttetur er blitt et arrangement for de som drikker. Det burde blitt lagt til rette for at det blir hyggeligere for de som ikke drikker å være med på hyttetur.

 1. Internfestsamarbeid

Vi vedtar å invitere Uglebo også på vår felles internfest med CYB, Marius sender invitasjoner.  

 1. Ymse

  1. Medarbeidersamtaler

Vi ber om at Jan Ole skal ha medarbeidersamtaler

  1. Internkveld lørdag

Det er ønskelig å ha en siste internkveld før påsken drar i gang, dette kommer i praksis til å bestå av å sette på en film eller to.

Publisert 5. mai 2019 18:20 - Sist endret 5. mai 2019 18:20