Referat HS-møte 27.03.19

 

HS-møte 27.03.19

Tilstede: Alle faste medlemmer i HS

Dagsorden:

  1. Gai, gar, gad

3x godkjent

  1. Vervinstruks

Vi skal alle ha fått epost med mal for vervinstrukser, her skal arbeidsoppgaver listes opp og en beskriveelse av vervet med. Siden vi ønsker å dekke alle ledd i RF så begynner man med å fokusere på instruksen for eget verv da dette er det viktigste. Vervinstruksene skal være lett tilgjengelig for neste hovedstyre, tankene å få disse ned i en perm eller på wikien til RF. Vi snakket om at disse vervinstruksene skal være ferdige til generalforsamling, men vi blir nok ikke det målet blir da å bli ferdig med instruksene til medlemmene av hovedstyret.

  1. Ymse

    1. Kor konto.

Koret har sendt mail og ønsker seg en egen konto, de ønsker seg dette for å få mer oversikt over hva koret tjener av penger, og hva de får av støtte samt slik at de har mer oversikt over hva de har av penger til egne fester. Vi er litt usikre på hva koret her ønsker, om det er en egen budsjettpost eller om det er en konto. Hvis det ønskes at koret skal ha sitt eget lille budsjett ved siden av RF sitt vanlige så er HS skeptiske til dette, en økonomisk isolasjon av koret sees på som en negativ ting. RF støtter koret med penger til drift og penger til middag. Det kreves ikke egen konto for koret hvis de skal søke støtte, støtte øremerkes som vanlig.

    1. Informasjonspost

SVFF har kjøpt backline, REGI arbeider med en samarbeidsavtale for gjensidig leie av utstyr. Dette kan gjøre konserter billigere og være fordelsaktig for oss og SVFF.

Publisert 5. mai 2019 18:12 - Sist endret 5. mai 2019 18:18