19.03.20 Referat HS-møte

 

HS-møte 20.03.19

Dagsorden:

  1. Gai, gar, gad

3x godkjent

  1. FFA (Forening for alle)

Jan Ole var på møte med foreningsfadder, og møtte representanter fra FFA og fikk innspill om hvordan vi kan bli mer inkluderende. Forslaget var at foreningsfadder jobben kan delegeres litt mer ut til gruppene, hvor da en person tar ansvsar for å sørge for at folk trives og inkluderes i gruppen. Vi er en stor forening og vi har mange mennesker, det er da vanskelig for internansvarlige og foreningsfaddere å se alle frivillige. Dette er da mest relevant for arr, bar og kafe da disse er størst i RF. Dette er noe vi kan gjennomføre internt og må ikke være offisielt gjennom FFA.

  1. Ymse

    1. Vi har ikke penger, skal vi ha bacon?

Vi får ikke penger fra MatNat dette semesteret grunnet en dårlig søknad, de ønsket en rapport på pengebruken og de ønsket mer detaljert budsjett. Dette arbeides på av formann og fagsjef. Dessuten må vi ha en bedre beskrivelse av arrangementene våre. Problemstillingen her er at vi har reklamert med egg og bacon på realfrokost neste uke. Vi får da ikke støtte til dette. Vi serverer da fortsatt bacon selv om vi ikke får støtte, vi har fått inn en del penger vi ikke har regnet med å få inn.

Publisert 24. mars 2019 12:49 - Sist endret 24. mars 2019 12:49