19.03.06 Referat HS-møte

 

HS-møte 06.03.19

Dagsorden:

 1. Gai, gar, gad

3x godkjent

 1. Generalforsamling

Generalforsamling nærmer seg og det er lurt å se på å finne arvtakere til vervet. HS skal sammen med ØU se på hvordan vi tror budsjettet burde endres. Etter litt tid så er det en ide å se på hvordan budsjettet kommer til å utvikle seg. Hovedpoenget her er at vi må endre rammene for budsjettet til et mer realistisk nivå. Formann skal undersøke hvorvidt det er mulig å etablere skjulte sider på RF sin wiki.

 1. Ymse

  1. Rot på kontoret

Det er rotete på kontoret, det er uhyggelig å ha representanter fra bedrifter som vi ønsker samarbeid med. Det skal ryddes og folk kan ikke bruke kontoret som sin personlige lagringsplass.

  1. Astronautisk forening og foredrag

Dette er opp til fag, de har tatt kontakt med oss før og vi har gjort dette før. Vi kan velge om vi skal blæste dette eller ikke.

  1. ØU-funker

Forrige HS vurderte at man kan ha ØU-funker uten å endre lovene eller at de velges på generalforsamling. ØU-leder lurer på hvordan hun går frem for å få tak i slike. ØU-medlemmene er på master og generelt opptatte. Leder ønsker generelt mer enkel arbeidskraft.

  1. Bankterminaler

Vi snakket om dette sist, KM har tatt kontakt med en leverandør, de har gitt tilbud som er omtrent 100kr billigere i måneden per terminal enn det vi har nå. Avtalen vi har nå er gjeldende til april neste år. Fordelene med tilbudet KM har fått er en jevn kostnad og at den er billigere enn tidligere. Dette erfaringsoverføres til neste semester.

Publisert 24. mars 2019 12:47 - Sist endret 24. mars 2019 12:47