19.02.27 Referat HS-møte

HS-møte 27.02.19

Dagsorden:

 1. Gai, gar, gad

3x godkjent

 1. Hundeterapi

Dette er noe formannen har undersøkt om vi kan få til, vi ønsker å gjennomføre dette som et tilbud til studenter i eksamensperioden. Dette har vært gjennomført på HF, med gode resultater. Vi ønsker å involvere fakultetet og kanskje MNSU, tanken at det skal ikke være en økonomisk byrde for RF. Det er ønskelig at dette er et arrangement for eksterne primært. Dette kan være god PR for RF og en god mulighet for oss til å rekruttere.

 1. Ymse

  1. Galla Uglebo

Jan Ole og Marius sendes som representanter. Undersøkes hva prisen for nostra medlemmer.

  1. Bankterminaler

Bankterminaler er dyrt, kjellermester har undersøkt hvordan vi kan kutte kostnader, det er dyrere å ha engangsleier enn å ha fastleie av 8stk. Basert på så mye vi har brukt terminaler før. Kjellermester har tatt kontakt med flere som tilbyr leie.

  1. Bytte bank

Vi er i prosessen med å bytte bank, dette blir lettere for ØU, ting blir stort sett det samme ellers, vi får nye kontonumre. De fleste påvirkningene her blir merkbart for ØU.

  1. Rekruttering

Vi burde se mer på rekruttering, antall funker vi har er lavere enn vanlig. Spesielt da ang internasjonale studententer, vi burde kanskje prøve å ha en rekrutteringsdag. Kanskje er det mulig å henge opp plakater andre steder enn bare UiO? Kanskje Sogn eller Kringsjå?

 

Publisert 7. mars 2019 19:47 - Sist endret 7. mars 2019 19:47