19.02.20 Referat HS-møte

 

Referat HS-møte 20.02.19

Dagsorden:

 

1. gai, gar, gad

3x godkjent, referat godkjent med endringer om at vi har diskutert punkter angående budsjettet som ikke nevnes i referatet.  
2. Vervinstrukser

Påminnelse om at alle skal lage en instruks for vervet sitt, formannen holder på å lage en mal, vi ønsker å sette en frist for når dette skal være ferdig. Vi bestemmer at fristen skal være innen generalforsamling 24.04.


3. Semesterplanen
a. Junebord

Vi ønsker å sette en dato for når junebordet skal gjennomføres. Vi setter datoen til 15.06. Dette er den mest logiske datoen.

4. ymse
a. NRK bærehjelp
Påminnelse om at alle skal hjelpe til med å rydde etter Abels tårn vi fordeler heretter resterende datoer. Vi får ikke fordelt alle datoene, men under er de datoene vi har fordelt:

 

Uke 8

Blæst

22. Feb

Uke 9

KS

1. Mar

Uke 10

Regi

8. Mar

Uke 11

Arr

15. Mar

Uke 12

Fag

22. Mar

Uke 13

 

29. Mar

Uke 14

HS

5. Apr

Uke 15

 

12. Apr

 

b. HS-kveld i baren
Dette har skjedd før, og er hyggelig å gjennomføre, vi ønsker å finne en dato. Vi finner ut at folk har tid og mulighet 10.05.

 

c. GKØULF

Vi synes dette er helt rettferdig. Sekretær ønsket å vite hva resten av HS tenkte

 

d. HS-sosialt

Vi liker nesten hverandre, så vi vil være sosiale sammen og diskuterer noe gøy vi kan finne på når vi ikke styrer RF. Sekretær sender mail.

e. Hjemmesiden

Blæstsjef ønsker å ta tak i den engelske nettsiden og rydde litt på den norske. Dessuten ønskes det å legge inn en arrangementsplan. Det ønskes da at om resten av HS har innspill at disse skal sendes til blæstsjef.

 

f. oppsummering miljøfestivalen

Fagsjef informerer om møtet han var på, vi har forpliktet oss til å hjelpe til med å planlegge festivalen. Vi har fått referat fra møtet, ellers så har fagsjefen meldt seg som kontaktperson mellom RF og miljøfestivalen.

 

g. Møtetid

Faste møtetiden flyttes en time fremover til 16.00, dette passer bedre for alle.

 

 

Publisert 7. mars 2019 19:44 - Sist endret 7. mars 2019 19:44