19.02.13 Referat HS-Møte

 

Referat HS-Møte 13.02.19

Dagsorden:

1. Gai, Gar, Gad

3x. Godkjent, godkjent referat med endring om hvorfor budsjettet ikke ble godkjent.

 

2. Budsjett

Bonger til quiz var ikke medberegnet i budsjettforslaget sist, dette har blitt lagt til og salgsinntektene har økt. Det viser seg at vi ikke brukte alle pengene som var satt av til nyinternmøte, penger fra nyinternmøte posten flyttes over på blæstbudsjettet, dette gjøres på det premisset at det blir servert billigere mat enn det har blitt gjort tidligere. Dessuten tar vi penger fra budsjettert TONO budsjett på det premisset at det ikke holdes mange konserter. Budsjettet godkjennes. Vi diskuterte ikke det spesifikt på dette møtet, men budsjettet er basert på resultatet fra 2018 og oppfyller de krav deretter som ble pålagt hovedstyret av generalforsamlingen når regnskapet ble presentert.

 

3. Eventuelt

  1. Miljøfestival

Informasjonspunkt til de som skal representere RF på infomøte.

  1. Referat

Diskusjon om epostlisten referater.

  1. Brønnøysund-info

Vi må signere på nytt, det er ikke tydelig for saksbehandlerene hva som er det nye styret.

Publisert 20. feb. 2019 19:10 - Sist endret 20. feb. 2019 19:10