19.01.24 Referat HS-møte

 

Referat HS-møte 24.01.19

Dagsorden:

 1. Gai, gar, gad

3x godkjent

 1. Innklapping av verv

Internansvarlig:

Mina Hannisdal

Donaldsjef:

Sebastian Heltberg

Arrmester:

Vilde Stokke

 1. Tilbakemelding Hawaii-Onsdag

Var møte med biblioteket, ingen kunne møte men overordnete punkter fra RF sin side:

Loungen var litt utilgjengelig

Alt burde handles inn på forhånd som med pølsene.

Dårlig timing, enten det var for sent eller for tidlig.

Bokbasaren var litt ok, lite salg og lite folk, noe krøll med overlevering av bøker fra MN, de fleste har fått tilbake bøkene.

Burde vært vegetaralternativer når det ble servert pølser.

 1. Foreningsdagen (31.01 i rommet overfor tacoteket)

Vi har stand, det etterlyses stikkontakt.

Vi lager kaffe på RF og serverer dette på dagen.

Blæst har kontroll, Regi går med RF, gildet kontaktes angående dagen.

 1. Internfest

Nyinternfest 26.01

Felles internfest med cyb?

Torstein og Marius fikser

Marius tar kontakt med CYB.

 1. Budsjett

KS som tidligere har vært hovedinntekten til RF har blitt hovedutgiften.

Det diskuteres hvilke tiltak som kan gjøres for å snu dette.

En del svinn på bafler.

Ideer om hvordan inntektene kan økes her diskuteres

Arr, fag, husbjørnen og blæst kan søke om penger eksternt

Hver leder og mellomleder skal være bevisst om hva budsjettet er og ikke overstige dette.

Prisen har blitt økt på enkelte ting i kafe og bar.

Øke egenandeler og på denne måten øke inntekter.

Alle skal se på dette budsjettet og se på hva de kan gjøre for å spare.

Alle skal også se på hele budsjettet ikke bare sin egen post.

Avstemning neste onsdag om budsjettet skal vedtas

Budsjettet gjelder for et helt år.  

 1. Eventuelt

  1. Mail

Orientering om svar på mail

  1. Tilganger

Orientering om tilganger

  1. Nøkler

Orientering om nøkler, og om hvem som skal ha.

  1. Fag-støtte fra MN

Søke om støtte til faglige arrangementer

  1. Bærehjelp NRK

Nrk ønsker bærehjelp, de har spurt oss om vi vil være med på opprydding etter abels tårn igjen. Vi får betalt for dette og vi diskuterer om vi vil være med på dette igjen. Vi ønsker dette og fordeler da uker.

22. feb: Blæst

1.Mars:  KS

8. Mars: Regi

Fordeler resten av datoene senere.

  1. Konsert

Vi hadde konsert vi diskuterer hvordan dette gikk.

Hele kvelden gikk fint fra et teknisk standpunkt, men vi tapte penger og burde ved en senere anledning ta inngangspenger.

Skal vi ha konsert så kan vi ikke tape penger.

Vi ønsker å ha konsert igjen 03.05.

Vi ser på økonomien først.

Møtet heves

Publisert 13. feb. 2019 17:55 - Sist endret 13. feb. 2019 17:55