Referat HS-møte 03.05.2018

Oppmøtte: Anne Katrine, Iris, Jan Ole, Christina, Helje, Aksel, Stine, Raoul (sen)

 

1. Gai, gad

Godkjent x2

 

2. Oppsummering 50-talls fest

Spritbar med milkshake, avgrenset område og lyslenker var fint.

Bingo var gøy, men få som kom.

Arr må finne andre måter å henge opp pynt enn med gaffa.

 

Regi tok ei sikring. Vakt tente på et lys.

 

3. Psildefrokost

Hvem kommer? Det blir HS-bord.


Klarer vi å finne flere funker til arrmesterne?

Er det noe vi kan gjøre for å friste flere til å hjelpe til?

  • Kan få ryddebonger.

 

4. Fag arr med Katharina

Katharina har gitt ut bok og ønsker å presentere den på RF.

“Det første mysteriet”.

Biologi.

Noen var usikre på hvor mange som vil komme, men mange på bio og kjemi vet nok hvem hun er.

Det hadde vært hyggelig å ha noe for dem også, siden vi ofte ikke har så mange bio og kjemi-studenter i RF.

 

Raoul hører med henne hva hun tenker.

 

5. Studentvalget

Begynte i dag.

Ferdig 15.05 kl. 14.

 

Skal vi få til en debatt?
- litt sent, er satt opp 5 debatter.

 

“Pub med politiker”?

 

Realistlista har baren neste uke.

 

Kan sende ut en nøytral “husk å stem” i løpet av uka.

 

6. Eventuelt

6.1 HS i baren

25.05

Tidlig og sent skift - vi er tross alt ganske mange.

18:00 - 23:00 og 23:00 ->

 

6.2 KS-søknad

Siste frist er mandag 9.

Iris, AK og Stine jobber med saken. Holm jobber med regnskapet.

 

6.3 Regnskap Punk&BBQ

Må ha regnskapet innen fredag.

 

6.4 Bedpres

Bedrift som ville ha presentasjon i vår, ønsket heller å ha det til høsten.

Spurte også om karrieredagen.

Raoul ber dem snakke med RealKarriere.

 

6.5 Lån av bjørnedrakt

Noen vil låne en bjørnedrakt 25.mai.

Noe forskegreier som har med bjørner å gjøre.

Aksel låner bort drakta.

 

6.6. EOH

Fyll inn google sheets.

Stine, Iris og AK kan kanskje fikse bil.

Publisert 22. mai 2018 16:47 - Sist endret 22. mai 2018 16:47