Referat HS-møte 12.04.2018

Oppmøtte: Iris, Jan Ole, Ingrid, Christina, Aksel, Raoul, Helje.

 

1. Gai, gad

Godkjent x2

2. Lovendringsforslag

3 Forslag ligger på bordet nå. Valgbare medlemmer til DU, Valgbare medlemmer til RU og utestegning av funksjonærer. Så på innsendte --forslag og diskuterte kort.

3. Gjennomgang av rev.budsjett

Noen småfeil, og gjort det litt lettere å lese. Ut i fra tallene må innkjøpet ned ut ifra hva som har kommet inn. Brukt mye penger på drift( nye -stoler, ny kasse og opppussing av kjeller).

Gjennomgått detaljene i det rev.budsjett.

Overføringen til Biørnegildet er lagt inn under andre kostnader allerede i det reviderte budsjettet.

 

4. Genfors-valg

Listen på HS kontoret blir gjennomgått. Fortsatt står fagsjef, ØU, RU og Regiformann uten kandidater.

 

5. Utleieinfo til SPF-side

SPF skal lage en fellesside for alle sine medlemerslokaler der utleieinformasjon kan stå.

Ved å gjøre dette fremstår vi mer profesjonelle, men det kan også være at kjelleren blir mer utilgjenglig for interne.

Positivt innstilte til dette dersom det blir sånn at det skal være like mye informasjon fra hver kjeller på siden.

Alt må fortsatt gå igjennom utleisjef så vi har fortsatt en kontroll på hvor mye som leies ut.  

 

6. Eventuelt

6.1 Realistlista leie kjelleren 03.05

Er satt opp Mandag denne dagen. Mulighet for at RL kan leie fra klokka 17-20 og så blir det Mandag fra 20 og utover.


 

Publisert 3. mai 2018 17:00 - Sist endret 3. mai 2018 17:00