Referat HS-møte 05.04.2018

Oppmøtte: Anne Katrine, Iris, Jan Ole, Ingrid, Christina, Aksel, Raoul, Helje.

 

1. Gai, gad

Godkjent x2

 

2. Budsjettrammer

Hva var vanskelig med dem?

 • Års-resultatrapporten for 2017 var ikke veldig fin.

  • Sosiale goder hadde gått litt over.

  • Andre utgifter hadde gått mye over.

  • Innkjøp hadde også vært litt over.

  • Hadde fått inn litt mer på andre inntekter, men hadde flere utgifter enn inntekter.

 • Rammene fra 2017 ser ikke ut til å ha blitt fulgt så godt.

 • Ingrid har forsøkt å sette opp noe som kan bli fulgt dette året.

  • har et lite slingringsmonn, en del av det skal gå til gilde.

 

3. Salutt-kurs

Koster 500,- per person.

Alle som skal jobbe direkte med alkoholservering etter kl. 01:00 må ta kurset.

Vi har per nå 39 funker som evt. måtte ha tatt kurset.

 

Blir møte med Nostra.

Hadde vært best om vi klarer å gå sammen med andre foreninger og prøve å få til et unntak for studentforeninger.

 • Kan argumentere med at om alle på blindern stenger tidligere vil sannsynligvis store mengder studenter gå ned til sentrum.

 

Hva kan vi eventuelt gjøre?

 • Stenge kl. 1 på åpne arrangementer

 • Gjøre om på skiftplanen så vi har noen som kun jobber etter kl. 1

  • bør i så fall få en stilling mellom skjenkemester og barfunk.

 • Prøve å få til så det kun er SM og evt. noen vakter som får kurset.

 

4. Eventuelt

4.1 Lovendringsforslag

Ettersom interne ikke står presisert noe sted kan i praksis HS gjøre som de vil i en eventuell sak om utestening av en intern som ikke er medlem.

Kan presisere i §10g), hvor det står:

Hovedstyret kan bestemme at andre styrer, utvalg og komiteer selv kan knytte til seg inntil et bestemt antall funksjonærer for å utføre nærmere -bestemte oppgaver. Funksjonærer blir regnet som medlemmer av gjeldende styrer og utvalg, dog uten stemmerett.

 

Her kan vi legge til at HS også kan ta fra funksjonær-retten fra en person.

 

Iris lager en liten forkorting/omformulering av §5 om funksjonærer og legger til i §10g.

 

4.2 Mailforespørsler

 1. Gründerskolen

De vil komme med ca. 90 folk på fredagspub og ønsker at de ikke skal kjøpe medlemsskap.

Det gjør ikke noe for oss å ikke ha medlemsskap den dagen, hvis det betyr at det kommer 90 folk.

Kan ikke garantere at det er plass til 90 stk for vi kan ikke holde av plass til dem.

 

 1. REKOM

Ønsker et samarbeid.

Virker som at de ønsker å leie ut lokaler til for eksempel julebord eller liknende.

Lite interessant for oss, vi har lokaler, og det virker som et eventuelt samarbeid ikke vil gagne oss.

 

 1. GURU

En entreprenørskaps-gruppe som jobber med en nettside for salg og kjøp av pensum.

Spør om vi kan reklamere for dem, enten på nettsidene våre eller internt.
Om vi gjør det, vil de reklamere for oss når de får 200 medlemmer.

 

Vi får lite eller ingen ting ut av dette. De sikter på den samme gruppen som vi allerede når.

 

Virker som at de har sendt mail til veldig mange.

 

Vi sier nei takk.

 

4.3 50-talls

 • 20.04.2018

 • Ønsker seg arrangement på facebook og plakater.

  • Aksel ønsker seg et skriv.

 • MILKSHAKE!

 

4.4 Blæsting

 • viktig å ha god kommunikasjon på tvers av grupper

 • -på for eksempel pub med professor eller realfrokost kan det være en idé å blæste i forelesningene til den forelseseren som skal snakke (om det er en foreleser som skal snakke)

4.5 Kontrakt RF og RF-Regi

Det er utarbeidet en kontrakt mellom RF og RF-Regi om RF-Regi sine eiendeler/utstyr.

Hvem skal signere?

 • Formann og sekretær fra RF og Regiformann og Regiforfører fra RF-Regi?

Hvor ofte skal den signeres?

 • Mangler et punkt om gyldigheten/tid.

Hvor ofte skal den evt. fornyes?

 • slik kontrakten er skrevet nå trenger den ikke fornyes med mindre noen store endringer oppstår.

Publisert 8. apr. 2018 16:37 - Sist endret 8. apr. 2018 16:37