Referat HS-møte 15.03.2018

Oppmøtte: Anne Katrine, Iris, Jan Ole, Ingrid, Christina, Raoul, Aksel, Helje

 

1. Gai, gad

Godkjent x2

 

2. Medarbeidersamtaler

Kan være fint å ha.

Setter av en tid ca. midt i semesteret hvor hver av HS-medlemmene snakker med formann og alle mellomledere har en samtale med sin overordnede.

 • Kan hende noen har ting man ikke vil si ifra om til hele HS evt. hele gruppen av mellomledere.

 • Greit å ha en arena der man har muligheten til å ta tak i ting/si ting

 

Kan gjøres til et tilbud.

Lederne “kaller inn” til et møte med hver av mellomlederne, lar mellomlederne bestemme om de ønsker møtet eller om de ikke føler de har et behov.

 

Sørge for at folk som kanskje ikke tør/vil si ifra på eget initiativ får sjansen til å snakke alene med lederen sin.

 

Lavterskel.

 

Tidsperiode:

 • Etter midtveis (og etter påske om den kommer rett etter midtveis på våren)

 

Bevisstgjøre folk på at det finnes folk man kan snakke med om ting.

 

Greit å ha en veileder for hva lederne kan spørre mellomlederne sine om.


 

3. Rutiner for håndtering av uønsket oppførsel

LNU har et opplegg som heter “trygg organisasjon”, har en sjekkliste.

 • Alt er ikke relevant for RF, men noen av punktene er greit å se på.

 

Pkt 7: Vi har retningslinjer for organisasjonskultur og hvordan organisasjonen skal forebygge grenseoverskridende seksuell atferd på arrangement og hvordan ledere skal forholde seg til disse.

Det vi har:

 • §5 i lovene: Hovedstyret avgjør tvilsspørsmål om hvem som er berettiget til medlemsskap. Hovedstyret har anledning til å ekskludere et medlem som forser seg mot foreningens lover, eller viser utillatelig oppførsel på foreningens arrangementer eller øvrige virksomhet.

  • Står medlem - har vi noe på “interne”?

   • Iris utarbeider et lovendringsforslag på vegne av HS der vi legger til interne i §
     

Pkt. 5: Vi har laget et opplæringsdokument for alle ledere og tillitsvalgte i organisasjonen

 • kan spørre SiO foreninger om råd til å lage et slikt dokument.


 

Pkt. 8: Vi gir god informasjon til medlemmer, tillitsvalgte og ledere slik at de vet hvem de skal snakke med dersom de trenger å varsle om negative opplevelser i organisasjonen. Vi har prosedyrer og rutiner for hvordan vi går videre med slike henvendelser.

Det vi har/er:

 • Gode på å informere om hvem de skal snakke med, står i ukesmail.

  • Burde ha informasjonen på mer synlige steder.

 • Har vi noe særlig etter det? Hva skjer når noen melder?
   

 • Ha med i RF1100?

 • Informere bedre om hvem de internansvarlige er - få opp noen bilder - og utdype hva man kan snakke med internansvarlig om.

 

 • Bør sende ut en egen mail om hvem man kan si ifra om ting til.


 

Pkt. 10: Vi gjennomfører medlemsundersøkelser der vi etterspør tilbakemeldinger på organisasjonskultur og samværsformer i organisasjonen og vurderer hvordan vi kan gjøre tiltak for å forbedre disse.

 

 • Kunne vært en god idé!

 • God måte å oppdage et problem på.

 • Kan også brukes for å høre hva folk synes om arrangementene våre.

 

Oppførsel:

 • Sende ut en mail om hva man forventer av gjesters oppførsel på internfester.

  • humoristisk

Anne Katrine spør SiO om hjelp/veiledning til å utarbeide retningslinjer for håndtering av uønsket atferd.

 

4. Eventuelt

4.1 Lederdult 21.03

 

Publisert 22. mars 2018 17:07 - Sist endret 22. mars 2018 17:07