Referat HS-møte 01.02.2018

Tilstede: AK, Jan Ole, Christina, Ingrid, Helje(kom sent), Raoul(kom sent) & Aksel

 

1. gar, gai, gad

Godkjent x3

 

(2. Nytt Samband) Utsettes til neste gang.

Har ikke hørt fra vaktgruppa hva de trenger og hva det koster enda.

3. Godkjenne budsjett- Hvor langt er vi kommet

ØU har fått hva som har vært vanlig tidligere semestre.

Ingrid skal sitte med Magnus 2.2 2018 og sette opp.

 

4. Snakke på frokostseminar på HF 15.02?

Frokostseminar om mottak av nye studenter. De ville ha med en studentforening som er med i “Forening for alle” og har spurt oss.

Vinkle det i form av “Hvordan er mottaket av studenter i studentforeninger”

Christina kan reise dit og hører med internansvarlig om de vil være med. AK svarer på mailen vi har fått.  

 

5. Fastsettelse av dato for HS i baren.

25. Mai. Hold av datoen!

6. Internfest

 a) internfest 10.02

Adnan er ansvarlig. Blir Realistforeningen Ølympiske Leker Leker

Må finne noen som kan ta den i mars. Utlyse på interne siden.

 b) felles internfest med Cyb

Prøve å få til en internfest sammen med Cyb. Foreslått dato er 14.april. Prøver å få Ole Ivar og Geir til å være konsulenter og få med noen fra cyb til å arrangere ubåtfest.

Prøve å få det til å bli en gang i semesteret, annenhver gang hos oss og hos CYB.

 

 

7. Næringsetaten

Vi må ha ny styrer. Jan Ole tar både skjenkeprøven og etableringsprøven. Skjenkeprøven er tatt og bestått.

I forbindelse med kort tid ble det kjøpt inn pensum bøker og “test deg selv” test og utlegg for prøvene.  Jan Ole for tilbake alle penger for dette.

 

8. Saker fra Nostra

  1. KBH-tur

28.4-1.5 2018

Må finne en som kan være ansvarlig. Helst en som skal på tur.

Kult om mange reiser, opprettholder det gode samarbeidet med Nostra.

Påmeldingsfrist 15.februar

  1. Nostra brusnj

SVFF tar på seg og arrangere. Potensielle  datoer er 3.mars og 17.mars. Vi legger inn et sterkt forslag om 17.mars.

  1. kommunikasjonskurs

SiO har mange gode kurs innen kommunikasjon i organisasjoner. Nyttig med et slikt kurs.

Vurdere å ha dette for alle som sitter i et styret i foreningen.  HS blir med på kurset med nostra. AK ser på datoer og melder tilbake til nostra.

 

9. Eventuelt

  1. HS-Vors

En god ide for å bli sammensveiset som et styre.  Mulig å ha en torsdag med brettspill, mat og øl.

Foreslår 22.februar?

 

  1. Ny-internkveld

Det gikk ganske greit. Bar fikk mange nye funker, nesten full plan. Internansvarlig kontakter alle som skrev seg opp på denne dagen og holder Postus oppdatert.

Til neste gang: Snakk positivt om alle grupper og spesifikt hva som skjer i egen gruppe ikke “her er det mindre å gjøre enn i x”

 

  1. Intern i flere grupper

Veldig positiv til dette. Lederne for gruppene må holde oversikt over når folk gjør hva.

Svarer når folk spør men ikke nødvendigvis flagger stort om det.

Publisert 9. feb. 2018 14:34 - Sist endret 9. feb. 2018 14:34