Referat HS-møte 25.01.2018

Oppmøtte: Anne Katrine, Iris, Jan Ole, Aksel, Raoul, Christina, Helje

1. Gar, gai, gad

Godkjent x3

 

2. Foreningsdagen

Opprigg gikk bra.

 • Digg å ha god tid!

 • Tok oss friheter og hadde med et bord til. - fikk litt tilsnakk for det.

Planene måtte endres.
Bafler var utrolig populært!
Kaffeklippekort med flyers var suksess.
Litt kø til tider. En del som meldte seg opp til RF.
Dinosaur var fett!
Aksel er veldig fornøyd med at AK og Jan Ole fiksa folk til å stå på stand.

Alt i alt gikk det ganske bra.

 

3. Nyintern-møte

Kan folk møte opp?
- Arr blir representert av arrmestre.

Skal vi ha noe å spise på?

 • Pizza! fra ca. 17:15

Burde lage facebookarrangement. Aksel fikser.

Arrangerer Mandag om det er mange som møter opp.

Fikse rekkefølge for når folk skal snakke? Evt. bare stille oss i rekkefølge.

I hvert fall én Internansvarlig vil møte opp.

 

Helje savnet oversikten over hvordan organisasjonen er.
- Lage organisasjonskart. Bilder av folk?

Husk å forklare forkortelser.

 

4. Hawaii-onsdag

Problemer

 • kommunikasjon

 • følte vi jobbet gratis uten å bli nevnt.

Hva gikk bra:

 • marshmallows og kakao!

 • mange som var interessert i å bli med på sem.start. og bli intern.

Folk var ikke så interessert i ikke-gratis mat.

Vi trenger litt tid for å organisere festen. Fikk beskjed om ting veldig sent.

Skal ha evalueringsmøte med biblioteket 30.01 kl. 12:00.

 

5. NRK-skole

 1. Nedrigg Abels tårn

 • Ønsker hjelp til nedrigg.

  • mot et “honorar” til foreningen.

 • Fra og med uke 4 til og med uke 10. Kl. 11:30-12:30.

 • Finner vi noen som er interessert i dette?

 • Kan vi finne noen til å gjøre dette som en del av det å bli intern?

Får litt følelsen av å bli utnyttet av NRK.

Har ikke fått noen antydning på hvor stort honorar det blir. Kan nok forhandles.

Må vi betale skatt?

Tenker de at det er kun én fra RF som skal gjøre det?

Vi kan prøve å finne noen før vi takker ja. Må også diskutere honoraret.

 • kan gi oppgaven til undergruppene i RF.

  • Lederne trenger ikke gjøre det selv, men de er da ansvarlig for å finne folk som kan gjøre det.

Fag og blæst slår seg sammen. 02.02
Regi 09.02
KS 16.02
Kor 23.02
Arr ønsker seg 02.03.
Anne Katrine 09.03
 

 1. Sakte-TV

NRKskole vil gjenta suksessen fra klima-sendingen.

Vitenskapelig sending der vi bidrar på samme måte som i høst.

Helje er for.

 • Viktig å være tydelige på hva vi skal hjelpe til med.

 • Regi følte seg litt utnyttet sist.

Forslag til tema:

 • skal vi fokusere på tema eller foreleser?

 • Tenker å fokusere på de som er gode til å snakke.

  • Frode Hansen?

  • Are Raklev

   • Near earth objects

 • Evt. insekter

  • Dag Hessen

  • Bøckmann

 • Temaet må være relevant.

 • Roger Antonsen?

  • Han er veldig flink

 • Burde være nyttig for barn også.

  • Barneskole til VGS.

 • Kryptovalutta?

 • Involvere masterstudenter?

Gå til folkene som har blitt nevnt og spørre om de er interessert.

 

6. RF-regi sine verdier

Da det ble vedtatt på EOH stod det under eventuelt, det må derfor vedtas på nytt.

 

-Kan vi godkjenne vedtaket fra sist møte, at RF-regi får sine verdier mot at de signerer en leieavtale for utstyret RF bruker og en skriftlig kontrakt om at RF-regi ikke stikker av med alle eiendelene.

 

Vedtatt ved akklamasjon.

 

7. Nostra-bevis

Deles ut.

 

8. eventuelt

 1. Blæsting

Hvordan går det?

 • Har plakatperson og plakatslave

 • Fått STIF-mester

 • Studentblæster

  • Mat1110 blir blæsta!

  • Liste over førsteårsforelesninger det er folk i utover MAT1110

   • MEK1100 x

   • STK1100

   • FYS-MEK1100

   • FYS1001

   • IN1010

   • (MBV2010)

   • KJM1121/KJM1111 x

  • Finn folk som er med i RF som tar fagene, og spør om de kan blæste.

  • Blæst for Kafé!

 

 1. HS i baren?

 • Vanlig at vi gjør det.

 • Kan gjøre det litt til vårt eget.

 • 23.02?

  • da kan ikke Christina

 • Jan Ole lager doodle.

 

 1. Renholdere UiO

 • Det kom en renholder inn og kjeftet på den første personen han så. Presenterte seg som lederen av renholderne.

  • De brøt seg praktisk talt inn i kjelleren og lette etter tingene sine.

  • Gikk med jakke over skjortene sine og hadde ingen synlige ansattkort.

  • Tok en mopp som de påsto var deres.

 • Det er ikke så hyggelig at de kommer inn og kjefter.

 • Det er ikke første gang dette har skjedd. Det er blitt sagt ifra om fra et tidligere HS.

 • Anne Katrine sender Lise Larsen og fortelle om dette.

 

 1. Nytt samband

Vakt vil ha nytt samband fordi det vi har ikke fungerer.

Vet ikke helt hvor mye det vil koste.

Jan Ole hører med Greger om pris o.l.

Vil bli tatt opp på et senere HS-møte der Ingrid (ØU-leder) er tilstede.

 

 1. Operaball!

Kan få billigere billetter.

 • Interesserte:

  • Anne Katrine

  • Iris

  • Raoul

  • (Helje)

  • (Jan Ole)

 • Klær?

  • Kan gå i bunad

  • Ha på noe pent, men gjerne med en annen vri

  • Er maskeradeball

 • Er det med følge?

  • Skal høre.

 • Vil gjenopprette kontakten mellom ballet og koret.

 • Høre med ballansvarlig for Gilde om de vil være med.

 • Anne Katrine ringer han i morgen.

I forbindelse med dette tenker Anne Katrine å dra på kurs kl. 15:00 på søndag, koster 200 kr.

 • varer nesten 3 timer, i operaen.

 

Publisert 9. feb. 2018 14:34 - Sist endret 25. feb. 2018 14:47