HS-møte 12.06.2014

Til stede: Alexander, Khoa, Atle, Peter, Ingvild, Jeanette, Olav og Kristian

 

1. Gai/Gad/Gar

Godkjent

 

2. Oppdateringer

KM: Har hatt SM'er som har stilt opp hver gang (kun litt stress en gang). Ringnes er vanskelige som alltid og de henter ikke fat vi vil sende i retur. Har rotet bort KM-boka men finner den sikkert igjen. Bardriften har gått greit, tatt kjellern et steg i riktig retning med mer kontroll bla.a og få fredager der vi har vært tomme for mye. Fått mye positive tilbakemeldinger på utvalget. Utført alle kursene jeg hadde lyst til å ha. Khoa har begynt å få erfaringsoverføring. Etter dugnad og svinnføring er jeg da ferdig for semesteret! Det var et morsomt semester!

Blæst: Jeg visste lite i begynnelsen av semestert og kommer til å stille sterkere neste semester. Siste perioden har vært hektisk med folk som har hatt for mye å gjøre. Ny plakatmester blir Veronika Heimsbakk og skal ha et nytt verv for plakatopphengning; Stiftmester.

ØU: Vi har ført bilag of ting har gått fint. Mine folk har gjort det bra og jeg har fått gjort det jeg skal. Vi har hatt mye i overskudd i april og mai. Siste rapporter om økonomi kommer mot slutten av sommeren. Funkene ligger ltt bak nå pga. eksamen, men det går bra. KS har vært dårlige på bilag dette semesteret.

Fag: FFI var fornøyde. Må huske å søke om penger. Pål må få til fler real frokoster. Folk forventer det. Begynne planleggingen tidlig. En del nye folk, mye sosielt, litt varierende oppmøte fra funkene. Føles som om fag har for mange funker. Kan med fordel forsøke flere bedriftspresentasjoner.

Arr (ved Atle): Føler dette semesteret har gått greit, ting har ikke vært dramatisk. Folka har hatt det gøy. Vi har hatt et problem med funker, derfor har arr-mestrene fått mye mer å gjøre. Vi skal få inn nye folk tidlig i neste semester. Vi begynner å få på plass planlegging rundt semesterstart. Universitetet vurderer en slags «forkurs-festival» der arr kanskje skal rigge til en konsert og hjepe med grilling (litt som KVU-arrangementet).

Vi har diskutert hvor foto-gruppa burde plasseres. Blæst foreslår at arr setter opp og står for gjennomføring, Blæst har ansvar for publisering/etterarbeid. Vurderer å kjøpe et billig, brukt digitalkamera.

 

3. Junebord

En del av oss kan være med på å planlegge. Det er 40 stk på attending (facebook).

Vi må låne griller fra SP. Må på Storcash og handle (bla.a plastbestikk, kull osv). Jeanette er SM. Hageleker, slakkline. Hvis det regner griller vi ute under «taket».

 

4. Hyttetur

Alex, Ingvild og Jeanette fikser lister osv.

Det er 12-14 som skal være med. Vi er litt usikre på bil. Folk må ikke ta med for mye bagasje? Vi vil gjerne dra tidlig på mandag. Vi tar resten på mail.

 

5. Forbedringer (møtekritikk)

Det er for lenge siden sist møte. Om ikke annet har vi korte møter, bedre enn ingenting. Ingen vil ha færre møter. Kanskje ha et møte i måneden der vi er godt forberedt (spesielt om økonomien, eks hvert kvartal/etter momsrapport eller noe). Kan være flinkere på å ha avstemninger om viktige ting (eks finne problemstillinger et møte og så stemme neste uke). Vi kunne hatt en HS/KS-dugnad av og til i løpet av semesteret. Bør ha mer fokus på HMS (vi snakker om det på hytteturen).

 

6. Hvitebok

Alle bør skrive hvitebok med en gang. Se hva som er utdatert osv, sendes til Jonathan Feinberg.

 

7. Eventuelt

Nøkler: alle må levere inn nøkler (unntatt de som skal fortsette). Ingvild går gjennom diverse lister over nøkler og betalinger.

Publisert 13. juni 2014 15:14 - Sist endret 13. juni 2014 15:14